Nová Ves u Světlé - Historie a současnost

Nová Ves u Světlé - Historie a současnost
ISBN: ISBN 978-80-86069-47-0
Availability: in stock
including VAT
your price299,00 Kč
ps
Jana Koukalová, Jiří Tejkal
Nová Ves u Světlé - Historie a současnost

První doloženou písemnou zmínkou o obci Nová Ves u Světlé nalezneme v dobových dokumentech už před šesti sty třiceti lety. Toto výročí se stalo i hybným momentem pro vznik obsahem i rozsahem jedinečné, vázané, velkoformátové knihy NOVÁ VES U SVĚTLÉ – HISTORIE A SOUČASNOST.
  Jak už sám název napovídá, publikace přináší jak historický exkurz do dějin této obce, tak podrobný popis aktivit místních obyvatel. Nejpozoruhodnější na knize je ovšem skutečnost, že její autoři i ilustrátor ve vsi žijí či působí, takže měli možnost během své práce konzultovat s pamětníky, jejichž vzpomínky spolu s dobovými kronikami a zápisy ze zdejší školy, spolků a zájmových sdružení dodávají známým historickým faktům pečeť ojedinělosti.
  Na 180 stránkách s bohatou fotodokumentací, mapami a obrazovou přílohou (včetně leteckých snímků) tak před čtenáři vyvstane plastický život vesnice v dobách minulých i současných. Zároveň se mu dostane erudovaného historického výkladu založeného na badatelské práci autorů. Ti se však snažili o maximální možnou míru objektivity, kdy politické ani společenské události nehodnotí, ale nechávají zaznít nejrůznější stanoviska, a to je další z velkých kladů této knihy.

Obsah:

Slovo starostky
Slovo autorů
Zeměpisná poloha a přírodní podmínky
Historie Nové Vsi u Světlé
Vývoj místní samosprávy
Vesnice a její okolí
Jak se žilo a žije na vsi
Škola
Spolky v Nové Vsi U Světlé
Textové přílohy
Použité prameny
Resumé
Obrazová příloha

LIKA KLUB, 2008, rozměr 21 x 28 cm, počet stran 143, česky, ISBN 978-80-86069-47-0