Od Karlova mostu ke Gottwaldovu

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu
ISBN: 978-80-7286-315-0
Availability: in stock
including VAT
your price275,00 Kč
ps
Lenka Křížová,  Jiří Martínek

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu

Osobnosti v názvech měst a míst


Mezi toponymy, jmény objektů na zemském povrchu, které bývají kartograficky fixovány v mapách, tvoří specifickou kategorii ta, jež se vytvářela na základě osobních jmen.
Předmětem výzkumu se z nich zpravidla stávala a stávají toponyma honorifikační, zvolená na oslavu významných osobností. Užívání a důvody k udělení se však v průběhu času měnily, stejně jako typy pojmenovávaných objektů; nicméně v každém případě zůstaly a zůstávají významným svědectvím (nejen) minulé doby.
Studium honorifikačních toponym navíc dnes představuje styčný bod mezi řadou disciplín: historií, biografistikou, geografií či onomastikou.
Předkládaná publikace tak i proto v řadě kapitol nabízí široké spektrum pohledů a možností, jak k dané problematice přistupovat.

Obsah:

Úvod do problematiky

Osobnosti v názvech ve středověku a novověku
Místní název jako projev pocty
Místní názvy v éře totalitních režimů
Jména osobnosti v konkrétním prostoru

Závěrem
Summary
Poznámky
Výběrová bibliografie
Seznam vyobrazení
Ediční poznámka
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní

Historický ústav AV ČR, Praha 2017, 228 str., 155 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-315-0