Od špitálu ke galerii

Od špitálu ke galerii
ISBN: 978-80-7247-113-3
Availability: in stock
including VAT
your price649,00 Kč
ps
Veronika Dudková, Jiří Orna (edd.)

Od špitálu ke galerii

Archeologické poznání lokality "U Zvonu" v Plzni

Publikace je katalogem výstavy, kterou připravili odborníci Západočeského muzea v Plzni a Katedry archeologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Stejně jako výstava také katalog ukazuje výsledky archeologických průzkumů zaniklých vesnic provedených výše uvedenými institucemi.
Kromě prezentace jednotlivých výzkumů zaniklých vesnic je na základě archeologických nálezů, ikonografických pramenů a etnografických analogií prezentován svět středověkého člověka žijícího na vesnici – jak bydlel, co jedl, jak se oblékal, jak si zajišťoval obživu, co ho obklopovalo, čeho se bál, čím se bavil a jaké měl povinnosti. Popsán je také proces zanikání středověkých vesnic, změny u raně novověkých vesnic a formování dnešní kulturní krajiny.

Obsah:
Úvod
Část historická
Špitální areál sv. Máří Magdaleny v Plzni (Veronika Dudková, Jiří Orna, Petr Netolický)
Špitální kostel sv. Máří Magdaleny (Veronika Dudková, Jiří Orna)
Pohřby na hřbitově při kostele sv. Máří Magdaleny na základě výpovědí písemných pramenů (Otakara Řehounková)
Po zrušení kostela a hřbitova (Jiří Orna, Veronika Dudková)

Část antropologická
Antropologické hodnocení ( Patrik Galeta, Jiří Šneberger, Lukáš Friedl, Anna Pankowská, Kryštof Jurman)
Případové studie. (Jiří Šneberger, Anna Pankowská, Kryštof Jurman, Lukáš Friedl, Patrik Galeta)

Část Hmotná kultura
Rozbor hrobových nálezů duchovní povahy z novověkého pohřebiště u kostela sv. Máří Magdaleny v Plzni (Martin Omelka, Otakara Řebounová)
Katalog náboženských medailek (Martin Omelka, Otakara Řebounová)
Katalog křížů (Martin Omelka, Otakara Řebounová)

Část Památková péče
Exkurz z pohledu památkové péče (Marcela Waldmannová)

Resumé

Západočeské muzeum v Plzni, r. 2015, rozměr 210 x 297 mm, 133 s., bar, česky, ISBN 978-80-7247-113-3