Oslava všedního dne

Oslava všedního dne
ISBN: 978-80-8240-21-1
Availability: in stock
including VAT
your price740,00 Kč
ps
Renata Skřebská

Oslava všedního dne

Architektonická plastika s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví

Předkládaná publikace vznikla jako výsledek dlouhodobého výzkumu architektonické plastiky s tematikou práce, které nebylo v rámci České republiky dosud komplexně zpracováno. Na základě podrobného terénního výzkumu a dokumentace se ukázalo, že většina stěžejních sochařských realizací s tematikou práce vznikla mezi dvacátými až padesátými léty minulého století a jedním z cílů publikace je umožnit poznat kvalitu a hodnotu těchto děl a podnítit a podpořit občanské snahy o jejich ochranu a zachování. Publikace je pro přehlednost členěna na Základní období a události formující architektonickou plastiku s tematikou práce a formou hesel uspořádaný Výběrový soupis architektonické plastiky s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Každé heslo se skládá ze základní charakteristiky objektu a soupisu sochařských děl se stručným popisem a fotografií. Na soupis navazuje výběrový rejstřík sochařů, který má formu hesel s biografickými daty a hlavními realizacemi. V rámci výzkumného projektu bylo vyhodnoceno značné množství architektonické plastiky s tematikou práce. Jak se ukázalo, ve 20. století se především v období dvacátých a třicátých let a následně let padesátých tematika práce promítla do ikonografického programu sochařské výzdoby řady objektů, a podtrhla tak jejich význam. Staly se nedílnou součástí obrazu měst a obcí, odrazem jejich života a v neposlední řadě profesní hrdosti. V dnešní době jsou naopak kromě své umělecké hodnoty cenným dokladem o práci lidí, jejich schopnostech a dovednostech, jež jsou již často nevratnou minulostí. Pokud si uvědomíme a doceníme jejich krásu i ošklivost, noblesu i bizarnost, nebude moci docházet k necitlivému a dehonestujícímu osazování firemních nápisů nebo horším případě odstraňování samotných artefaktů. Výběrový soupis dokládá ikonografickou pestrost a v některých případech mimořádnou výtvarnou hodnotu, která jistě zasluhuje pozornost odborné i laické veřejnost.

Obsah:

    Úvodem
    Metodika a koncepce práce
    Základní období a události formující architektonickou plastiku s tematikou práce
    Přelom 19. století po vznik samostatného Československa
    Fenomén Constantin Meunier a jeho Monument práce
    Otto Gutfreund — život a práce jako téma architektonické plastiky
    Šťastná éra práce všeho druhu 20. a 30. léta 20. století
    Vzepětí před koncem nebo začátek konce? 40. a 50. léta 20. století
    Konec velkého příběhu 60. až 80. léta 20. století
    Několik poznámek k pojetí ženy
    Oslava všedního dne z dnešního pohledu
    Nejčastější zastoupení alegorií a symbolů
    Výběrový soupis architektonické plastiky s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví
    Výběrový soupis sochařů a autorů plastik s tematikou práce
    Resume
    Literatura a prameny

Národní památkový ústav Ostrava, rok 2020, rozměr 210 x 280 mm, 349 s., bar., česky,ISBN 978-80-8240-21-1