Otázky z historie II - Zikmund Winter

Otázky z historie II - Zikmund Winter
ISBN: 978-80-88148-19-7
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Renata Mayerová, Jan Krško

Otázky z historie II
Zikmund Winter

Mezi Prahou a Rakovníkem


Obsah:

Dvojím úvodem (Double Introduction)

Články
Václav Ledvinka: Styky mezi Rakovnickými a Pražany jako Wintrovo badatelské a literární téma
Tomáš W. Pavlíček: Proměny rakovnické měšťanské společnosti ve vztahu k reálce a děkanskému úřadu ve druhé polovině 19. století
Luboš Smitka: Fojtíkův pomník Zikmunda Wintera v Rakovníku
Michal Svatoš: Zikmund Winter a historie pražské univerzity v předbělohorském období
Viktor Viktora: Mezi ironií, skepsí a absurditou
Marek Vajchr: Fakta a fikce
David Franta: František Špalek jako klatovský Winter?
Vladislav Razím: Zikmund Winter a Rakovník - úvaha o vlivu prostředí na dílo autora

Zprávy
Václav Zoubek: Zikmund Winter a Josef Jaroslav Král
Renata Mayerová: Výstava "Zikmund Winter a Rakovník"

Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Pokyny pro autory

Státní okresní archiv Rakovník, Rakovník 2018, 150 x 210 mm, 115 str., ISBN 978-80-88148-19-7