Otázky z historie IV - Křivoklátsko mezi dvěma světy - od šlechtictví ke státu

Otázky z historie IV - Křivoklátsko mezi dvěma světy - od šlechtictví ke státu
ISBN: 978-80-88148-42-5
Availability: in stock
including VAT
your price120,00 Kč
ps
Renata Mayerová, Jan Krško (eds.)

Otázky z historie IV - Křivoklátsko mezi dvěma světy - od šlechtictví ke státu

Obsah

Úvodem. Vladimíra Hradecká

Články
Velkostatky v raně novověkých Čechách - téma věčně zelené? Jaroslav Čechura
Deníková zpráva komorní komise o křivoklátském panství z roku 1729. František Iša
Státy se udržují těmi ideály, z kterých se zrodily. O vládnutí v prvorepublikovém Československu. Jan Randák
Okolnosti prodeje Lán státu. Jana Croy
Změny v lesnickém a mysliveckém hospodaření v Lánské oboře po odoupení majetku československým státem v roce 1921. Robin Ambrož
Říšský Němec s minulostí málo populární: Fürstenberg v jednání s Československou republikou (1918-1938). Kristýna Kaucká
Fürstenberské hospodářské dvory na panství Křivoklát. Jan Žižka
Zahradně-architektonická tvorba na území Křivoklátska v letech 1914 - 1944. Šárka Steinová

Zprávy
Veduty hradu Křivoklátu ve sbírce Rabasovy galerie Rakovník. Václav Zoubek

Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Pokyny pro autory

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2020, rozměr 148 x 210 mm, 174 s., čb, česky s anglickým resumé každého článku, ISBN 978-80-88148-42-5