Památková péče na Moravě 2013/15

Památková péče na Moravě 2013/15
Availability: in stock
including VAT
your price280,00 Kč
ps
Památková péče na Moravě 2013/15

Barokní nástěnné malby

Nové číslo časopisu vydaného brněnským pracovištěm Národního památkového ústavu se věnuje především barokní nástěnné malbě.
 
Obsah:
 
Jiří Kroupa:
Nová radnice – Zemský dům moravských stavů

Kateřina Knorrová, Jan Knorr:
Poznámka k restaurování maleb v Nové radnici

Helena Lukešová, Michaela Šeferisová-Loudová:
Regina angelorum. Nástěnné malby v loretánské kapli brněnského minoritníto kostela

Michaela Šeferisová-Loudová:
Nástěnné malby Jana Jiřího Etgense v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách

Mario Král, Vladimír Procházka:
Restaurování nástěnných maleb v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách

Petra Drbalová (Volfová):
Ikonografie nástěnných maleb v interiéru jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně

Radka Miltová, Tomáš Valeš:
Franz Anton Maulbertsch a malby poutního kostela Bičovaného Spasitele v Dyji

Jakub Hamsík, Jáchym Krejča:
Technika nástěnné malby F.A.Maulbertsche v kostele Bičovaného spasitele v Dyji u Znojma

Resumé

Rozmanitosti (odborně metodické dny, konference, semináře, exkurze, publikace, výstavy, květinové výstavy)

Milan Jančo: Bibliografie, Památková péče na Moravě 1995-2012

Milan Jančo: Seznam autorů 1995-14/2008