Památková péče na Moravě/Monumentorum moravie tutela 2007/13. Sepulkrální památky

Památková péče na Moravě/Monumentorum moravie tutela 2007/13. Sepulkrální památky
Availability: in stock
including VAT
standard price225,00 Kč
your price100,00 Kč
you save (56 %)125,00 Kč
ps
Další tematické číslo časopisu brněnského pracoviště. Kromě hlavních článků je zařazena zajímavá odezva Jana Oulíka na článek z minulého čísla věnovaného sepulkrálním památkám, recenze na knihu Artemis a Dr. Faust, velká pozornost je věnována akcím, na kterých se prezentoval celý NPÚ, jeho brněnské pracoviště a státní hrady a zámky v jeho správě i společenským aktualitám.

Obsah:

Eva Dvořáková – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha
Technické památky – opomíjená součást národního kulturního bohatství? 
Pavel Holman – Filozofická fakulta MU Brno
Muzea a technické památky 
Lukáš Beran – Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze
Betonové klasicismy Bruno Bauera 
Hana Turková – Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava
Vybrané objekty textilního průmyslu na území města Šumperka 
Tomáš Flimel
Historická strojovna klimatizace a další drobnější technické prvky Baťova mrakodrapu ve Zlíně
Secesní osobní výtah na Státním zámku Valtice 
Tomáš Vícha
Výklopník na Baťově kanálu, historie a současnost 
reminiscence:
Jan Oulík
Dvě poznámky k článku Pohřební štít Zikmunda Jana Myslíka z Hiršova v kostele sv. Archanděla Michaela v Pacově (in: Památková péče na Moravě 13/2007, Sepulkrální památky, s. 63–70)