Památková péče na Moravě

Památková péče na Moravě
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Sborník příspěvků ke 150. výročí od vzniku první státní instituce na ochranu památek.

Obsah:

Vratislav Nejedlý: Obrysy přístupů k památkové péči na Moravě do poloviny 20. století
Jan Sedlák: Historie památkové péče v jihomoravském regionu 1948-1989
Jaroslav Petrů: Památková péče ve zlínském kraji v letech 1958-1960
Zdeněk Horsák: Památková péče v jihlavském kraji v letech 1958-1960
Ivan Řeholka: Památková péče v devadesátých letech 20. století
Petra Ulbrichová: Vývoj právní ochrany kulturních památek
Miloš Stehlík. Obnova památek od roku 1945 do současnosti
Zdeněk Novák: Devadesátá léta
Jiří Kroupa: Památková péče a veřejnost (Brněnský příklad)

Místní rejstřík
Jmenný rejstřík
Resüme