Památky a povodně

Památky a povodně
ISBN: 978-80-271-1763-5
Availability: in stock
including VAT
your price299,00 Kč
ps
Klára Nedvědová et all.

Památky a povodně

Protipovodňové ochraně se vzhledem k opakujícímu se povodňovému nebezpečí v posledních dvou desetiletích věnuje mnoho pozornosti. Kulturní dědictví však stále leží poněkud na okraji zájmu. Pro tuto problematiku je specifické, že prvky kulturního dědictví mohou být poškozeny nejen povodní samotnou, ale i neodbornými sanačními zásahy po povodni.
Tato kniha vznikla s cílem šířit informace o protipovodňové ochraně a zvýšit obecné povědomí o preventivních i sanačních opatřeních, která lze použít právě pro tuto speciální kategorii.
Kniha Památky a povodně představuje informace a metodické postupy (soubor kroků a opatření), které lze uplatnit při plánování a uskutečňování protipovodňové ochrany památkově chráněných a jinak cenných objektů i provádění sanačních opatření  v případě, že byly poškozeny.

Obsah


Úvod
Vstupní parametry
Nebezpečí vzniku povodně v místě památky / Charakteristika povodně / Inženýrsko-geologické a hydrogeologické podmínky podzákladí / Vztah objektu k okolním budovám a terénu / Konstrukce a materiálové složení / Stav objektu / Riziková konstrukční provedení a stavební zásahy / Způsob užívání objektu / Kulturněhistorická hodnota objektu a jeho vybavení
Účinky povodně a jejich důsledky
Posouzení zranitelnosti a převence poškození

Shromáždění existujích dat / Zmapování objektu a jeho podzákladí / Posouzení zranitelnosti a stanovení povodňového rizika / Nárh preventivních opatření a povodňový plán / Dlouhodobá preventivní opatření / Operativní preventivní opatření / Opatření pro specifický druh staveb
Sanace
Okamžitá opatření po povodni / Průzkum a návrh oprav / Odstranění škod a obnova
Specifika jednotlivých typů konstrukčních prvků
Terén a podzákladí / Základové konstrukce / Vodorovné nosné konstrukce / Střešní nosné konstrukce / Schodišťové konstrukce / Vnitřní příčky / Výplně otvorů / Střešní plášť / Omítky a štuky / Nátěry / Dekorativní a uměleckořemeslné součásti stavby
Specifika jednotlivých typů movitých předmětů
Archeologické sbírky / Audiovizuální sbírky / Hudební nástroje / Kožené a sedlářské výrobky / Modely a hračky / Nábytek / Nádobí / Papírové dokumenty / Přírodniny / Strojní a technologická zařízení / Šperkyx a módní doplňky / Textilní předměty / Závěsné obrazy
Závěr
Summary
Bibliografie

Přílohy
Typologie odolnosti konstrukcí podle převládajícího druhu poškození / Způsoby nuceného vysušování / Metody měření vlhkosti materiálu /  Stanovenín salinity zdiva / Složení a podmínky aplikace sanačních omítek / Příklady zakreslení kritických míst v objektu / Užitečné odkazy

Nakladatelství Grada Publishing, Praha 2020, rozměr 240 x 210 mm, 1825 s., bar, česky, ISBN 978-80-271-1763-5