Památky Vysočiny 2015

Památky Vysočiny 2015
ISBN: 978-80-906167-3-8
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Památky vyšočiny 2015

Sborník NPÚ ÚOP v Telči


Publikace je ohlédnutím za zajímavými počiny v oblasti památkové péče v roce 2015 v Kraji Vysočina. Seznamuje odbornou i laickou veřejnost s památkami v tomto regionu a inspiruje čtenáře ke kulturním aktivitám. Čtenář zde nalezne nejen témata z archeologie, lidového stavitelství či z dějin umění, ale i vybrané ukázky příkladných obnov památkově významných objektů. Kromě toho jsou zde prezentovány tři příspěvky vycházející ze stavebněhistorických a operativně dokumentačních průzkumů (příspěvek Pavla Borského o domě v ulici Matky Boží v Jihlavě, článek Pavla Macků o unikátně dochovaném vesnickém domě v Daňkovicích na Žďársku a příspěvek Ivana Mináře o proměnách a vývoji Nápravníkova stavení na Zichpilu v Humpolci). K zajímavým určitě patří článek o obnově středověké tvrze v Sudkově Dole na Pelhřimovsku. V tomto čísle se podařilo rozvrhem a náměty jednotlivých příspěvků pokrýt všech pět vysočinských okresů.

Obsah:


Úvodní slovo

ODBORNÉ ČLÁNKY
    Anna Hamrlová / Holandská krajinomalba ze zámku Plaveč ve sbírkách státního zámku Náměšť nad Oslavou
    Jan Večeřa / Několik poznámek k dochovaným pozůstatkům hradu Ronov nad Sázavou
    Pavel Borský / Dům v ulici Matky Boží 35 v Jihlavě (neznámý sakrální objekt)
    Pavel Macků / Unikátně dochovaný vesnický dům s černou kuchyní v Daňkovicích na Žďársku
    Ivan Minář / Záchrana Nápravníkova stavení v Humpolci v lokalitě Zichpil
    Jitka Vězdová / Sochařské dílo Alexandra Jelínka na Vysočině
    Václav Šedivý / Díla táborského sochaře Jana Vítězslava Duška v Kraji Vysočina
AKCE OBNOVY
    Táňa Šlézová, Terezie Vohralíková / Obnova středověké tvrze v Sudkově Dole
    Petr Severa / Komplexní obnova konventního kostela Narození Panny Marie v Želivě. Restaurování hlavního oltáře
    David Pavlata / Kostel v Číhošti. Vznik nového poutního místa
ZPRÁVY  
    Kateřina Samojská / Akce „ Poznej svůj dům“ v Telči 19. září 2015
    Kateřina Samojská / Mezinárodní den archeologie v Telči 17. října 2015

Národní památkový ústav, ÚOP v Telči, Telč 2015, 184str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-906167-3-8