Památky Vysočiny 2016

Památky Vysočiny 2016
ISBN: 978-80-906167-6-9
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Anna Hamrlová, Irena Tobiášková, Terezie Vohralíková, Miloslav Záškoda

Památky Vysočiny 2016


Sborník NPÚ ÚOP v Telči


Široká tematická paleta je určujícím rysem Památek Vysočiny 2016. Čtenář zde nalezne kulturněhistorické studie, terénní průzkumy i zhodnocení obnovy regionálních památek. První část představují odborné články nejen z oblasti historie, ale i příbuzných oborů. Druhou část tradičně tvoří akce obnovy, které mají čtenáři přiblížit architektonicky, historicky či umělecky cenné objekty. Tentokrát je pozornost zaměřena na obnovu kostela sv. Víta v Jemnici, obnovu fasád hradu Ledeč nad Sázavou a na rekonstrukci Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Třetí část sborníku vyplňují zprávy informující například o projektu Telč, jezuité, řád a jeho mecenáši, na němž se telčské pracoviště Národního památkového ústavu podílí. Publikace zmiňuje rovněž seminář o historických hřbitovech, který proběhl ve spolupráci s Ústavem historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. V tomto vydání se podařilo rozvrhem a náměty jednotlivých příspěvků pokrýt všech pět vysočinských okresů.

Obsah:

Úvodní slovo

ODBORNÉ ČLÁNKY
Roman Svoboda: Historie Lidové malírny v Telči
Jan Klimeš, Táňa Šlézová: Rekonstrukce koruny hráze Sedlické přehrady. Kulturně-historický význam vodního díla a jeho památková obnova
Terezie Vohralíková: „Krásná samota v nejisté době.“ Poutní místo Křemešník v letech 1938–1949 pohledem Knihy pamětí
Lenka Brychtová: Sochařská výzdoba v Telči
Jan Salava: Marginálie k souvislostem výzdoby Císařského sálu na zámku v Telči
Pavel Borský: Kostel sv. Petra v okovech v Krahulově
Ivan Minář, Marek Peška: Zanikající venkovský dům v Osovém u Velkého Meziříčí
Jiří Neubert: Vila Marie Karas v Jihlavě

AKCE OBNOVY
Petr Severa: Celková obnova kostela sv. Víta v Jemnici
David Pavlata: Obnova fasád hradu Ledeč nad Sázavou
David Pavlata: Rekonstrukce Staré radnice v Havlíčkově Brodě

ZPRÁVY
Jana Záškodová: Telč a Tovaryšstvo Ježíšovo. Představení projektu
Miloslav Záškoda: Jezuité v českých dějinách. Obraz a kritika
David Pavlata, Terezie Vohralíková: Seminář o historických hřbitovech

NPÚ, ÚOP v Telči 2016, 150 x 210 mm, 216 str., ISBN 978-80-906167-6-9