Paměť kamenů

Paměť kamenů
ISBN: 978-80-01-06855-7
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Václav Girsa
Paměť kamenů
Obrazová rukověť udržitelné péče o torzální památky

Odborně-metodická a zároveň popularizační publikace zaměřená na téma péče o torzální stavby je zpracovaná na základě padesátiletého působení autora v oboru a jeho zkušeností s obnovou a údržbou stavebních památek. Smyslem díla je doplnit a obohatit soubor odborných publikací o titul, který napomůže objasnění metodických, výtvarných, technických a technologických zásad v rámci udržitelné péče o tuto skupinu významných památek. Obrazová rukověť obsahuje podrobné instruktáže základních řemeslných a konzervačních úkonů, s vysvětlením vhodných postupů na rozsáhlém souboru barevných a černobílých fotografií. Připomíná význam hodnoty stáří a důležitost uchování historické konstrukce jako významného hmotného pramene. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny podrobným komentářem a rozborem pozitivních i negativních příkladů z praxe. Výsledky konzervační činnosti, včetně ukázek vzorových příkladů za období posledních 50 let s dílčím přesahem do počátku 20. století, jsou dokumentovány nejen na realizacích GIRSA AT s.r.o., atelieru pro obnovu a konzervaci historických staveb, ale i na souboru konkrétních příkladů péče o torzální architekturu převážně z České republiky, ale také ze Slovenska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Turecka, Lucemburska, Skotska, Irska a Řecka.

Obsah:

Proč?
Úvod
Co znamená udržitelná péče o torzální památky
Než otočíš na další stránky
1. Kameny v lukách
2. Zříceniny v krajině
3. Co všechno stará zeď vypoví
4. Poruchy a destrukce aneb jak vzniká zřícenina
5. Spárovat, anebo nespárovat?
6. Doplňky, přezdívání a rekonstrukce
7. Úprava zdiva v lomu
8. Jak s klenbami
9. Co s korunou zdiva
10. Kamenické detaily, torza a zbytky architektonické výbavy
11. A co s omítkami
12. Chránit střechou, nebo ne?
13. Úpravy pro zpřístupnění zřícenin
14. Odlišovat doplňované, nebo neodlišovat?
15. Nezapomeň na kontext
16. Ambiciózní rekonstrukce
Na závěr
Vysvětlení pojmů
Literatura
Poděkování

Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2021, rozměr 215 x 215 mm, 342 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-01-06855-7