Panelový boom a bytový šum v Plzni

Panelový boom a bytový šum v Plzni
ISBN: ISBN 978-80-85035-59-9
Availability: in stock
including VAT
your price950,00 Kč
ps
Martin Cikán, Lenka Lišková, Lucie Tlustá, David Tuma (ed.)

Panelový boom a bytový šum v Plzni

Kritický katalog výstavy s názvem „Panelový boom a bytový šum v Plzni“ zpracoval autorský kolektiv Martin Cikán, Lenka Lišková, Lucie Tlustá a David Tuma (ed.). Výzkumný tým Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, se ve své terénní činnosti zaměřil na bytovou sídlištní architekturu a urbanistický vývoj Plzně mezi lety 1945–1989. Publikace představuje výsledky archivní rešerše a fotodokumentace bytových domů a občanské vybavenosti vč. průzkumu uměleckých děl ve veřejném prostoru plzeňských sídlišť a obytných souborů. Publikace je výsledkem dlouhodobého výzkumného úkolu věnovaného Moderní architektuře 20. století. Podrobněji se publikace věnuje sídlištím Slovany (Lenka Lišková), Jižní Předměstí: zaniklým bytovým domům v Zátiší, sídlišti Skvrňany, obytným souborům v Bezovce a sídlištěm Bory (Martin Cikán), obytným souborům sídliště Doubravka a Lobzy (David Tuma) a sídlištím na Severním Předměstí: Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice (Lucie Tlustá, Lenka Lišková) a obytným souborům Pod Záhorskem nebo zaniklým bytovým domům v Zátiší na Skvrňanech (Martin Cikán). Publikace je doplněna mapami s vyznačením použitých konstrukčních soustav, nebo podrobněji jednotlivých sekcí. Připomenuty jsou také osobnosti spojené s výstavbou uvedených sídlišť.

Obsah:

Úvodem

    Metoda analýzy pro výzkum plzeňských sídlišť
    Bádání o panelových sídlištích
    Obytná zástavba v Plzni a užité konstrukční soustavy
    Konstrukční typové obytné soustavy T12-T15, T16 a T17
    Krajské konstrukční soustavy T01B, T02B a T03B
    Panelová soustava T06B a T08B
    Lokální panelové soustavy v Plzni
    Soustava PS 61
    Plzeňská krajská varianta T06B-PL
    Soustava PS 69

Plzeňská sídliště, jejich předchůdci a experimenty

Slovany

    Historický vývoj území a urbanistický koncept sídliště
    Bytová výstavba souborů sídliště Slovany – stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
    Obytný soubor Slovany I (1953-1956)
    Obytný soubor Slovany II (1950-1956)
    Obytný soubor Slovany III (1956-1961)
    Obytný soubor Slovany IV (1958-1962)
    Obytný soubor Slovany V (1961-1963)
    Občanská vybavenost sídliště Slovany
    Umělecká díla veřejných prostranství
    Osobnosti
    Pohled památkáře

Doubravka, Lobzy a Letná

    Historický vývoj území a urbanistický koncept sídliště
    Bytová výstavba souborů sídliště Doubravka - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
    Obytný soubor A – Doubravka-střed
    Obytný soubor B
    Obytný soubor C
    Obytný soubor D
    Obytný soubor E
    Obytný soubor F
    Obytný soubor H
    Obytný soubor Y a Z
    Občanská vybavenost sídliště Doubravka
    Umělecká díla veřejných prostranství
    Osobnosti
    Pohled památkáře

Jižní předměstí

    Historický vývoj území a urbanistický koncept sídliště
    Bytová výstavba - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
    Obytné skupiny v Bezovce (1954-1972)
    Obytný prostor Bory (1965-1975)
    Občanská vybavenost Jižního Předměstí
    Umělecká díla veřejných prostranství
    Osobnosti
    Pohled památkáře

Skvrňany

    Historický vývoj území a urbanistický koncept sídliště
    Výstavba souborů sídliště Skvrňany
    Bytová výstavba sídliště Skvrňany - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
    Přední Skvrňany – Sídlištní okrsek S1 (1969-1975)
    Zadní Skvrňany – Sídlištní okrsek S3 (1970-1975)
    Zadní Skvrňany – Sídlištní okrsek S4  (1975-1987)
    Zátiší – Sídlištní okrsek S7 (1950-1951)
    Nová Hospoda - Sídlištní okrsek S8 (1974-1975)
    Občanská vybavenost sídliště Skvrňany
    Umělecká díla ve veřejném prostranství
    Osobnosti
    Pohled památkáře

Severní předměstí

    Historický vývoj území a urbanistický koncept sídliště
    Výstavba souborů sídliště Lochotín
    Bytová výstavba - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
    Občanská vybavenost sídliště Lochotín
    Výstavba souborů Bolevec
    Bytová výstavba - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
    Občanská vybavenost sídliště Bolevec
    Výstavba souborů sídliště Košutka
    Bytová výstavba sídliště Košutka - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
    Občanská vybavenost sídliště Košutka
    Výstavba souboru sídliště Vinice
    Bytová výstavba sídliště Vinice - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
    Občanská vybavenost sídliště Vinice
    Obytná skupina Pod Záhorskem
    Umělecká díla veřejných prostranství
    Osobnosti
    Pohled památkáře

Závěrem

    Slovník základních pojmů
    Jmenný rejstřík
    Summary
    Zusammenfassung
    Použité prameny a literatura
    Zkratky zdrojů

Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni, rok 2022, 320 s., bar, 320 s., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-85035-59-9