”Pánové, prosím, smekněte” Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850-1918 pomocí historické pánské módy

”Pánové, prosím, smekněte” Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850-1918 pomocí historické pánské módy
ISBN: ISBN 978-80-7480-142-6
Availability: in stock
including VAT
your price140,00 Kč
ps
Radek Polách

"Pánové, prosím, smekněte"

Metodika datování a inetrpretace fotografií z let 1850-1918 pomocí historické pánské módy

Obsah:

Vstupní údaje

    Cíl metodiky
    Popis uplatnění metodiky
    Srovnání novosti postupů

Úvod

Šlechtic – gentleman
Módní časopisy a krejčovský obor
Kloboučnický průmysl
Společenské doplňky šlechtice-gentlemana
Pod císařským orlem
Hodnostní označení císařské a královské armády
Na moři proti větru
Hodnostní označení císařského a královského námořnictva
S láskou a vírou v Boha
Šlechtické služebnictvo
Při plnění státních povinností
Se znakem okřídleného kola
Četnictvo a policejní složky
Vášeň v lovu a myslivosti
Na cestách kolem světa
Okouzlení automobilismem
Řády, dekorace, odznaky a vyznamenání
V domácnosti, při sportovním klání a ve volném čase
Další hmotné prameny pro upřesnění identifikace osob
Závěrem

Základní slovníček pojmů textilu
Doporučená literatura

Národní památkový ústav, Praha 2020, rozměr 200 x 240 mm, 119 s., bar, česky, ISBN 978-80-7480-142-6