Panství Náměšť v proměnách času

Panství Náměšť v proměnách času
Availability: in stock
including VAT
your price530,00 Kč
ps
Johanna Haugwitz-El Kalak

Panství Náměšť v proměnách času

Kniha Panství Náměšť v proměnách času není prostým průřezem dějinami náměšťského panství. Zaměřuje
se na osobnosti, které byly výjimečné, a bez rozdílů nás seznamuje s lidmi činnými politicky, kulturně
a vědecky. Vyzdvihuje ty, kteří ovlivňovali dění nejen v samotné Náměšti, ale i na Moravě či celé tehdejší
monarchii. Méně známá i zcela nová fakta přinášejí kapitoly popisující milníky života posledních vlastníků
panství v průběhu 20. století. V závěru vynikne neotřelost koncepce knihy, jež spočívá v souběžném
sledování osudů potomků posledních vlastníků panství z rodu Haugwitzů a osudu jejich rodového sídla,
zámku Náměšť nad Oslavou.

Obsah

Kulturní projekt
Kulturní projekt „Vivat Musica“ (Silva Smutná)
Počátky rodiny Haugwitzů v Náměšti
Hrabě Fridrich Vilém Haugwitz, nejvyšší kancléř Marie Terezie (Johanna Haugwitz–El Kalak a Waltraud Heindl)
Koupě náměšťského panství hrabětem Fridrichem Vilémem Haugwitzem v roce 1752 (Bohumír Smutný)
Erb rodu Haugwitzů (Johanna Haugwitz–El Kalak)
Náměšťské panství a jeho majitelé
Náměšťské panství a jeho vlastníci v průběhu staletí (František Gregor)
Velká Bíteš: žerotínská reformace a verdenberská rekatolizace (Tomáš Knoz)
Čilá korespondence mezi městem Velká Bíteš a náměšťskou vrchností (Martin Štindl)
Věda a umění v Náměšti
Náměšťská „Gramatika česká“ (Bohuslav Mikulášek)
Fresky v knihovně na zámku Náměšť nad Oslavou a jejich autor Carpoforo Tencalla (Johanna Haugwitz–El Kalak)
Zámecká knihovna Náměšť nad Oslavou (Luboš Antonín)
Geologické vědy v historii zámku Náměšť nad Oslavou (Stanislav Houzar)
Z historie bítovské zbrojnice, součásti majetku Haugwitzů v Náměšti (Jan Šach)
Militária ze zámku Náměšť nad Oslavou v Muzeu umění ve Philadelphii (Pierre Terjanian)
Zámek Náměšť nad Oslavou a jeho okolí (Lukáš Gregor)
Stavitelská činnost Josefa Kornhäusela na panství Náměšť (Johanna Haugwitz–El Kalak)
Hudební tradice na zámku Náměšť nad Oslavou (Johanna Haugwitz–El Kalak)
Rodina Friesů (Johanna Haugwitz–El Kalak)
Hraběnka Žofie Haugwitzová a hudební život na zámku Nový Světlov na Moravě v 19.století (Olga Settari)
Rodina Haugwitzů na sklonku 19. a ve 20. století
Panství Schlawa a Przybyszów ve Slezsku (Johanna Haugwitz–El Kalak)
Poslední měsíce rodiny Haugwitzů ve staré vlasti (Johanna Haugwitz–El Kalak)
Hrabě Jindřich Haugwitz, poslední z rodu Haugwitzů v Náměšti (Alena Míšková)
Náměšť dnes
Karel Antonín hrabě Haugwitz z Osové (Irmentraud Haugwitz)
Knihy návštěv dříve a nyní (Johanna Haugwitz–El Kalak)
Znovuzrozený koncertní život na zámku Náměšť nad Oslavou (Johanna Haugwitz–El Kalak)
Správa náměšťského zámku v současnosti (Marek Buš)
Zámek a jeho úloha v životě města (Vladimír Měrka)
Doslov aneb život jde dál (Johanna Haugwitz–El Kalak)