Petr Chelčický, Postila II

Petr Chelčický, Postila II
ISBN: ISBN 978-80-7286-427-0
Availability: in stock
including VAT
your price820,00 Kč
ps
Jaroslav Boubín (ed.)
Petr Chelčický, Postila II

Postila Petra Chelčického je jednou z nejznámějších postil českých dějin. Toto dílo obsahuje téměř 60 homilií, určených pro všechny neděle církevního roku a také pro několik dalších svátků. Bohužel se však nedochovalo v úplnosti a dnes ho známe ve dvou verzích. Starší z nich je obsažena v rukopisu z přelomu 15. a 16. století a obsahuje jenom počátek církevního roku. Mladší verze se nachází ve starých tiscích z let 1522 a 1532. Ačkoli obsahuje všechny homilie, každá z nich byla zkrácena zhruba na polovinu. Současná edice přináší obě verze. První svazek vyšel již v roce 2022, druhý nyní celou edici uzavírá. Tyto svazky jsou částí souborného vydání spisů Petra Chelčického.

Obsah:

Několik glos k Postile Petra Chelčického (Faroslav Boubin)
Postila. První díl podle tištěného vydání z let 1522 a 1532 (dokončení)

1. neděle postní
2. neděle postní
3. neděle postní
4. neděle postní
5. neděle postní
Neděle květná
Boží hod velikonoční
Pondělí velikonoční
Úterý velikonoční
1. neděle po Velikonocích
2. neděle po Velikonocích
3. neděle po Velikonocích
4. neděle po Velikonocích
5. neděle po Velikonocich
6. neděle po Velikonocích

Postila. Druhý díl podle tištěného vydání z let 1522 a 1532

Boží hod svatodušní
Pondělí svatodušní
Den sv. Trojice
1. neděle po sv. Trojici
2. neděle po sv. Trojici
3. neděle po sv. Trojici
4. neděle po sv. Trojici
5. neděle po sv. Trojici
6. neděle po sv. Trojici
7. neděle po sv. Trojici
8. neděle po sv. Trojici
9. neděle po sv. Trojici
10. neděle po sv. Trojici
11. neděle po sv. Trojici
12. neděle po sv. Trojici
13. neděle po sv. Trojici
14. neděle po sv. Trojici
15. neděle po sv. Trojici
16. neděle po sv. Trojici
17. neděle po sv. Trojici
18. neděle po sv. Trojici
19. neděle po sv. Trojici
20. neděle po sv. Trojici
21. neděle po sv. Trojici
22. neděle po sv. Trojici
23. neděle po sv. Trojici
24. neděle po sv. Trojici
Den posvěcení chrámu

Ediční poznámka
Rejstřík citovaných a připomínaných míst
Rejstřík osobní a místní
Seznam citovaných pramenů a literatury
Zkratky
Summary

Historický ústav, Praha 2024, rozměr 20 x 24,5 cm, počet stran 532, česky, ISBN 978-80-7286-427-0