Pod ochranou Asklépia

Pod ochranou Asklépia
ISBN: ISBN 978-80-908839-0-1
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Jan Štěpánek (ed.)

Pod Ochranou Asklépia

Z historie Lékárny U Černého orla v Polné

Kniha se vůbec poprvé zabývá tématem Lékárny U Černého orla v Polné u Jihlavy, která je veřejnosti známa pod synonymem jediné dochované apatyky venkovského města z přelomu 18. a 219. století. Kromě historie lékárny a lékárenství v Polné se autoři zaměřili i na její mobiliář, jenž se díky snaze několika nadšenců stal základem samostatné expozice v tamním městském muzeu. Popisují peripetie jejího vývoje, zhodnocují obsáhlý sbírkový fond a nezapomínají ani na osobnosti , které za jeho vznikem stály. Publikace tím pokrývá široké spektrum témat od farmacie přes klasickou historii až po dějiny muzeologie.

Obsah

Dějiny lékáren a lékárenství v Polné
Lékárna U Černého orla v Polné jako muzejní exponát
Vzpomínky na Bohuslava Hladíka
Poznámkový aparát
Soupis zkratek, pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Summary
Zusammenfassung

Městské muzeum Polná 2023, rozměr 210 x 200 mm, 76 s., bar. česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-908839-0-1