Politické programy českých národních stran 1891-1914

Politické programy českých národních stran 1891-1914
ISBN: ISBN 978-80-7286-412-6
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Pavel Cibulka ed.

Politické programy českých národních stran 1891-1914

Publikace představuje čtvrtý svazek Edice politických programů, která má za cíl dokumentovat programový vývoj politických stran v českých zemích až do roku 1948. Připravený svazek navazuje na třetí díl této edice, který byl věnován programům českých národních stran až do říšských voleb 1891, v jejichž důsledku skončila dominance staročeské Národní strany v české občanské politice. Tento čtvrtý svazek se zabývá programy staročeských a mladočeských stran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1891-1914, v době pokračující diferenciace českého politického stranictví. Hlavní téma českých politických subjektů tvořil tehdy vztah českého národa k rakouskému státu, prosazení českých požadavků na národní a jazykovou rovnoprávnost s Němci v českých zemích při respektování státoprávního celku zemí České koruny.  Od počátku 20. století se staročeští a mladočeští politikové vyjadřovali k vládním a německým návrhům podoby česko-německého vyrovnání v Čechách a na Moravě a byli rovněž konfrontováni s požadavkem zavedení všeobecného volebního práva. Editor úvodem přináší obsáhlou studii o proměnách politických programů českých národně liberálních stran v daném období. Edice celkem obsahuje 127 programových dokumentů (oficiální programy, memoranda, prohlášení, zákonné návrhy ad.), opatřených textově-kritickým a věcným poznámkovým aparátem, jmenným rejstříkem a seznamem použitých pramenů a literatury.

Obsah:

Úvod
Vývoj politických programů národně liberálních stran v českých zemích (1891-1914)
Ediční poznámka
Programové dokumenty českých národních stran (1891-1914)
Summary
Zusammenfassung
Seznam použitých zkratek
Seznam publikovaných dokumentů
Seznam pramenů a literatury
Jmenný rejstřík

Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, 454 s., česky, ISBN 978-80-7286-412-6