Pomníky a památníky obětem světových válek na Příbramsku

Pomníky a památníky obětem světových válek na Příbramsku
ISBN: 978-80-906345-4-1
Availability: in stock
including VAT
your price750,00 Kč
ps
Václav Trantina, Josef Velfl

Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku

Publikace je výsledkem sedmnáctileté badatelské práce, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti jednotlivá místa regionu, připomínajíci oběti obou světových válek. Zrodil se publikační počin, který nemůže pochopitelně podat zcela vyčerpávající výklad, i když snahou autorů bylo zpracovat tematiku co možná nejvýstižněji na základě nejnovějších výzkumů  a s využitím všech dostupných seriozních pramenů a literatury. Byl využit nejen archiv muzea, ale i archiv Vojenského historického ústavu, Státního oblastního archivu v Praze, národního archivu i další zdroje. Kniha má formu katalagu.

Hornické muzeum Příbram, Městské muzeum Sedlčany a SOkA Příbram, r. 2017, rozměr 215 x 305 mm, 197 s., česky, bar., ISBN 978-80-906345-4-1