Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtensteinských sbírek

Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtensteinských sbírek
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Peter Czajkowski (ed.)

 

Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtensteinských sbírek

 
Obsah:
Petr Czajkowski: Úvodem
Petr Czajkowski: Liechtensteinské sběratelství v rozmezí věků
Petr Czajkowski, Petr Kroupa: Funkce a význam
Petra Tranková: Liechtensteinové jako sběratelé fotografií
Petr Czajkowski: Italští fotografové zastoupení ve sbírce na SZ Lednice
Petr Czajkowski: "Realita" versus "autenticita"
 
Petr Czajkowski: Introduction
Petr Czajkowski: Liechtenstein collecting activities throughout the ages
Petr Czajkowski, Petr Kroupa: Function and significance
Petra Tranková: The Liechtensteins as photography collectors
Petr Czajkowski: Italian photographers represented in the collection at Lednice chateau
Petr Czajkowski: "Reality" versus "authenticity"