Postavení ženy na Plzeňsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v českém a evropském kontextu

Postavení ženy na Plzeňsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v českém a evropském kontextu
ISBN: 978-80-261-0743-9
Availability: in stock
including VAT
your price190,00 Kč
ps
Martina Kratochvílová

Postavení ženy na Plzeňsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v českém a evropském kontextu

Publikace vykresluje obraz ženy na Plzeňsku v druhé polovině 19. a prvním desetiletí 20. století. Autorka analyzuje postavení žen, jejich vzdělání, povolání či účast na společenském dění. Vedle veřejného života si všímá ale i soukromé sféry života a představuje ženu rovněž jako manželku, hospodyni, matku nebo aktivní věřící.

Obsah:

Úvod
Proměny postavení ženy v "dlouhém" 19. století
 • Evropa
 • České země
 • Plzeňsko
Fenomén tří K: Kinder
 • Evropa
 • České země
 • Plzeňsko
Fenomén tří K: Küche
 • Evropa
 • České země
 • Plzeňsko
Fenomén tří K: Kirche
 • Evropa
 • České země
 • Plzeňsko
Ženy na okraji společnosti:
 • Evropa
 • České země
 • Plzeňsko

Závěr
Přílohy
Seznam použité literatury a pramenů
Rejstřík
O autorce
Summary

Západočeská univerzita v Plzni. r. 2017, rozměr 148 x 210 mm, 245 s., čb., ISBN 978-80-261-0743-9