Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury

Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury
ISBN: 978-80-87210-58-1
Availability: in stock
including VAT
your price210,00 Kč
ps
Jiří Kmošek - Zuzana Křenková - Radek Bryol (eds.)
Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury

Spolek archaických nadšenců ve spolupráci s odborníky ze švýcarského muzea v Ballenbergu (Freilichtmuseum Ballenberg) a Metodického centra pro muzea v přírodě při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vytyčil vytvoření metodických zásad pro péči o ohrožené památky lidového stavitelství od počáteční dokumentace až po konečné otevření muzea v přírodě. Šlo o vytvoření funkčního modelu, který naznačí možnosti budoucí obnovy, ochrany a prezentace unikátních dokladů kulturního dědictví venkova, přičemž v centru pozornosti byl soubor lidových staveb z oblasti českomoravského pomezí. Tuto mimořádně cennou skupinu památek spojuje bezprostředně hrozící zánik a jedinou možnou cestou k záchraně staveb je jejich přemístění. V příštích pěti až deseti letech by proto měl  a částečně proběhl transfer vybraných ohrožených objektů na nové místo v zachované zemědělské kulturní krajině poblíž Litomyšle. Třísvazková publikace vydaná roku 2016 obsahuje texty od více než dvaceti autorů.

Třetí díl, Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury, ukazuje na několika příkladech možnosti současného nakládání s dědictvím lidové architektury.

Obsah:

Předmluva
Ochrana venkovských sídel a staveb - legislativa a praxe
Památková ochrana lidových staveb - situace v Pardubickém kraji
Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
Život stavebních památek ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Památky v současné vesnici - Soubor lidových staveb Rymice
Příklad obnovy venkovské usedlosti - dům čp. 37 ve Zlámanci
Mravín u Vysokého Mýta - průzkum vesnických staveb aneb co dál?
Koncepce udržitelné péče a prezentace lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí - obec Trstěnice

Valašské muzeum v přírodě a Spolek archaických nadšenců, Rožnov pod Radhoštěm / Sebranice 2016, rozměr 220 x 290 mm, 140 s., bar., česky s anglickými a německými resumé, ISBN 978-80-87210-58-1