Příbram v průběhu staletí

Příbram v průběhu staletí
ISBN: 978-80-239-1174-0
Availability: in stock
including VAT
your price650,00 Kč
ps
Josef Velfl
Příbram v průběhu staletí

Kniha vyšla poprvé v roce 1998 při příležitosti 780. výročí existence první písemné zmínky o Příbrami. Autor popisuje dějinný vývoj zdejší lokality od prehistorie až k branám 21. století. Seznamuje čtenáře s nejstaršími historickými zprávami o Příbrami a hlavními událostmi ovlivňujícími život města v průběhu staletí. Předkládá cenné informace o jedinečnosti zdejší architektury, o mnoha příbramských osobnostech, které se o rozvoj a slávu hornického města nemalým dílem zasloužily, i o temných stránkách minulosti, zejména z dob válečných a totalitních režimů. Publikace osvětluje život města v kontextu evropských a světových politických a hospodářských událostí, historii spjatou s těžbou nerostných surovin a existencí světoznámého poutního místa Svaté Hory.

Obsah:

Úvodem
Na prahu dějin
Vznik středověkého městečka
Příbram a počátky báňské činnosti
Hospodářský rozmach v době předhusitské
Husitské bouře a konec arcibiskupské správy
Královské horní město
Rozkvět i úpadek města pod Svatou Horou
Situace po třicetileté válce a na prahu konjunktury stříbrorudného hornictví
Období převratných změn v 19. století
Podbrdské Athény ve světle i stínu
Příbram v letech hledání, zmaru i nových nadějí
Vladimír Veřek: Příbramští starostové
The town of Příbram through centuries
Příbram im Laufe der Jahrhunderte
Prameny
Literatura

Městský úřad Příbram, 2003, rozměr 215 x 300 mm, 168 s., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-239-1174-0