Proměny funkce veřejné správy

Proměny funkce veřejné správy
ISBN: 978-80-261-0686-9
Availability: in stock
including VAT
your price249,00 Kč
ps
Miloš Matula

Proměny funkce veřejné správy


Kniha se zaměřuje na proměny funkce a mechanismus fungování veřejné správy v podmínkách České republiky s přihlédnutím k obecným tendencím evropského vývoje.

Obsah:

Úvod, cíl práce
Změny v dělbě moci
Trendy diferenciace veřejné správy
Veřejná správa jako služba
Vztah soukromé a veřejné správy
Vztahy související s veřejnou službou
Regulace činnosti soukromé správy veřejnou správou
Uplatnění moderních metod ve veřejné správě
Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Formální a neformální organizace ve veřejné správě a proměna jejich vztahů
Administrativní aparát
Vývoj organizačních a rozhodovacích typů
Právní limity regulace
Tvorba práva a funkce veřejné správy
Obsah práva ve veřejné správě
Hodnocení dopadů regulace
Změna metod regulace a odpovědnostní vztahy
Decentralizace a její limity
Diferenciace samosprávných funkcí
Silné a slabé stránky procesu decentralizace v ČR
Subsidarita, dělba kompetencí a zájmové vztahy
Poruchy funkce správní regulace
Virtualita veřejné správy
Efektivnost veřejné správy a jejích reforem
Vliv změn v rozsahu a funkcíchveřejné správy na její hodnocení
Kontinuita veřejné správy a její dynamika
Obecné vlastnosti reformních procesů z hlediska podmínek ČR
Závěr
Resume
Literatura

Západočeská univerzita, Plzeň 2017, 150 x 210 mm, 218 str., ISBN 978-80-261-0686-9