Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří

Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Editoři Tomáš Karel, Alžběta Kratochvílová

Proměny montánní krajiny.


Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří

Z úvodu knihy:
Publikace Proměny montánní krajiny Krušnohoří má ve svém podtitulu obsaženo téma výzkumného úkolu, jehož nositelem je Národní památkový ústav. Poznání a dokumentace dokladů dnes již víceméně zaniklé mnohasetleté průmyslové činnosti, která zásadním způsobem utvářela krajinu Krušných hor, patří nepochybně do zájmu státní památkové péče. Nicméně celý region byl natolik výrazně determinován devastačními zásahy komunistického režimu, že deficit ve zhodnocení památkového potenciálu je stále značný. Územní odborné pracoviště v Lokti se tématu památek západní části Krušnohoří věnuje intenzivně již od svého vzniku.
-----
Představené výsledky nejsou a ani nemohou být úplným obrazem výzkumu. Kraj Krušnohoří je rozsáhlý a téma široké, což ostatně dokládá i množství aktuálně řešených vědeckých úkolů.

Obsah:

Úvod (T. Karel)

Osídlení a utváření Krušnohorské krajiny
 • Možnosti prehistorického využívání nerostných surovin (F.Prekop)
 • Kolonizační činnost cisterciáckého řádu (J. Konůpek)
 • Výzkum středověkého osídlení (J. Crkal, M. Volf)
 • Hřebečná. Od hornické osady po rekreační sídlo (D. Staňková)
 • Zánik pohraničních sídel v letech 1945-1960 (D. Kovařík)
 • Zanikající osada Königsmühle (P. Mikšíček)
Urbanistická, architektonická a stavební specifika
 • Město a jeho koncept (J.Hanzlík)
 • Luteránský kostel (M.Hauserová)
 • Opevnění horních měst (T. Karel)
 • Panské domy v horních městech (L. Zeman)
 • Moderní architektura (J. Horváthová)
 • Vesnice a její proměny. Hřebečná a Malý Hrzín (A. Kratochvílová)
 • Revitalizace Jáchymova (T. Efler)
Technické a montánní stavby, areály, činnost
 • Obraz počátků dolování (V. a J. Večeřovi)
 • Vodní díla Jáchymovského rudního revíru (P. Bohdálek)
 • Vodní hospodářství v cínovém revíru Hřebečná (O. Malina, M. Urban)
 • Mlýnské údolí v Jáchymově (L. Zeman, T. Karel)
 • Dřevouhelná vysoká pec v Šindelové (J. Chaloupka)
 • Hornická a kulturní krajina Krušnohoří-Erzgebirge (J. Pokludová)
Resumé
Seznam literatury, pramenů, zdrojů
Seznam vyobrazení
Rejstříky
Seznam autorů