Průvodce architekturou Telče

Průvodce architekturou Telče
ISBN: 978-80-7480-035-1
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Naděžda Goryczková (ed.), Jiří Bláha, Lucie Bláhová, Jana Dostálová, Martina Indrová

Průvodce architekturou Telče

Podrobný průvodce památkami města

Obsah / Contens
Úvodní slovo starosty / Introduction by the Major
Úvodní slovo generální ředitelky / Introduction by the General Director
Úvod: Jak číst tuto knihu / Introduction: How to read this book
Historický úvod / Historical Introduction
Katalog / Catalogue
Slovník architektů a stavitelů / Dictionary of archtects and building contractors
Literatura a prameny / Literature and Sources
Rejstříky / Indexes
Mapy / Maps
Poděkování / Acknowledgements

Národní památkový ústav, generální ředitelství, Praha r. 2015, rozměr 136 x 234 mm, 368 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-035-1