Průzkum a dokumentace památek lidové architektury

Průzkum a dokumentace památek lidové architektury
ISBN: 978-80-87210-56-7
Availability: in stock
including VAT
your price210,00 Kč
ps
Jiří Kmošek - Zuzana Křenková - Radek Bryol (eds.)

Průzkum a dokumentace památek lidové architektury

Spolek archaických nadšenců ve spolupráci s odborníky ze švýcarského muzea v Ballenbergu (Freilichtmuseum Ballenberg) a Metodického centra pro muzea v přírodě při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vytyčil vytvoření metodických zásad pro péči o ohrožené památky lidového stavitelství od počáteční dokumentace až po konečné otevření muzea v přírodě. Šlo o vytvoření funkčního modelu, který naznačí možnosti budoucí obnovy, ochrany a prezentace unikátních dokladů kulturního dědictví venkova, přičemž v centru pozornosti byl soubor lidových staveb z oblasti českomoravského pomezí. Tuto mimořádně cennou skupinu památek spojuje bezprostředně hrozící zánik a jedinou možnou cestou k záchraně staveb je jejich přemístění. V příštích pěti až deseti letech by proto měl  a částečně proběhl transfer vybraných ohrožených objektů na nové místo v zachované zemědělské kulturní krajině poblíž Litomyšle. Třísvazková publikace vydaná roku 2016 obsahuje texty od více než dvaceti autorů.

První svazek nese název Průzkum a dokumentace památek lidové architektury a představuje nejnovější výsledky mezioborových badatelských aktivit zaměřených na průzkum vybraných lidových staveb v českomoravském pomezí. Zájemcům představuje různé metody efektivního výzkumu a dokumentace architektonických památek, který je předpokladem pro zodpovědné zhodnocení staveb a jejich obnovu.

Obsah:

Předmluva
Stavebněhistorický průzkum lidové architektury - metodika a její využití u objektů v Čisté čp. 97 a Trstěnici čp. 2. Vladislava Říhová, Zuzana Křenková
Stavebněhistorický průzkum usedlosti čp. 2 v Trstěnici. Zuzana Křenková, Vladislava Říhová
Stavebněhistorický průzkum roubeného domu a polygonální stodoly usedlosti čp. 97 v Čisté. Vladislava Říhová, Zuzana Křenková
Archeologický výzkum lidových staveb - zaměření a dokumentace polygonální stodoly a roubeného domu usedlosti čp. 97 v Čisté a roubeného domu čp. 2 v Trstěnici. Jan Kraut, Jiří Kmošek.
Fotogrammetrická dokumentace lidových staveb - roubený dům čp. 97 v Čisté. Zdeněk Poloprutský, Jindřich Hodač
3D skenování lidových staveb - metodika a využití při dokumentaci usedlosti čp. 2 v Trstěnici čp. 97 v Čisté. Jiří Kmošek
Trasologický rozbor dřevěných prvků roubené polygonální stodoly usedlosti čp 97 v Čisté. Jiří Bláha, Petr Růžička
Terminologický slovník
Literatura a prameny
Seznam autorů

Valašské muzeum v přírodě a Spolek archaických nadšenců, Rožnov pod Radhoštěm / Sebranice 2016, rozměr 220 x 290 mm, 200 s., bar., česky s anglickými a německými resumé, ISBN 978-80-87210-56-7