Rakovnické paměti 19. století

Rakovnické paměti 19. století
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena290,00 Kč
ks
ed. Jan Černý
 
O autorovi:
 
PhDr. Jan Černý:
1993-1998 absolvoval PedF UK Praha, český jazyk-dějepis
od r. 1999 odborný archivář  Státního okresního archivu Rakovník
vědecká a výzkumná činnost zaměřená na regionální dějepisectví na Rakovnicku a novověké dějiny Rakovníka a Nového Strašecí;
 

Rakovnické paměti 19. století

Zápisky Františka Hovorky. Kronika Ferdinanda Malce
 
Obsah:
Předmluva
Rakovníka a jeho kroniky do počátku 20. století: Starší pamětní zápisy / František Hovorka a jeho kronikářské zápisky o Rakovníku / Rakovnická kronika Ferdinanda Malce
Rakovník v 19. století
Ediční poznámka
 
Rakovnické paměti 19. století (edice): Zápisky Františka Hovorky o 19. století v Rakovníku / Sborník rakovnických pamětí. Zápisky Františka Hovorky / Rakovnická kronika Ferdinanda Malce
Slovník cizích, zastaralých a méně obvyklých výrazů
Použité míry a váhy
Jmenný rejstřík
Místní rejstříky
Věcný rejstřík
Prameny a literatura
Seznam zkratek