Rakovnické pomníky v lesku a bídě

Rakovnické pomníky v lesku a bídě
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Luboš Smitka
 

Rakovnické pomníky v lesku a bídě

 
Cílem publikace je zmapovat nejen známé, ale i méně známé pomníky a pamětní desky Rakovníka včetně jejich historie.
 
O autorovi:
Luboš Smitka:
absolvaoval Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník 1988-1992
od r. 1995 odborný archivář Státního okresního archivu Rakovník
výzkumná a publikační činnost zaměřená na regionální historii, dějiny Rakovníka a kulturní dějiny 19. a 1. pol. 20. století(dějiny školství, spolků, regionální osobnosti)
 
Obsah:
Úvod
Humanistickému právníkovi a spisovateli (Sixt z Ottersdosrfu)
Otci národa (Fr. Palacký)
Církevnímu reformátorovi (J. Hus)
Československým ministrům a generálům (M.R. Štefánik, A. Hasal)
Prvnímu československému prezidentovi (T.G. Masaryk)
Nesmiřitelnému rebelantovi a politickému žurnalistovi (K. Havlíček Borovský)
Českým, německým a židovským obětem válek (J. Kholl aj.)
Rudoarmějcům (D.D. Lysovolenko aj.)
Na paměť levicového hnutí Místním komunistickým vůdcům (R. Linc, D. Šubert, J. Vošahlík)
Prvnímu dělnickému prezidentovi (K. Gottwald)
Počátkům spotřebního družstevnictví
Uznávaným pedagogům (J. Tomeš, Z. Winter, J. Renner, K. Spalová)
Světovým hudebním skladatelům (B. Smetana, A. Dvořák)
Mistrům pěvcům a výbornému violistovi (bratři Burianové, J. Herold)
Hereckým osobnostem a známému malíři (O. Beníšková, Z.Štěpánek, V. Rabas)
Ostatní pamětní desky
Závěr
Prameny a literatura
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík