Rakovnický historický sborník 2015-2016

Rakovnický historický sborník 2015-2016
ISBN: 978-80-88148-18-0
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodem (Introduction)

I. ČLÁNKY
Ivan Hlaváček, Hana Pátková: Paměti Emanuela Lipperta (1873–1960), zasloužilého pedagogického pracovníka ještě obrozeneckého rázu
Memoirs of Emanuel Lippert (1873–1960), a Merited Pedagogue of Revivalist Type

František Iša: Počátky osídlení na Dřevíči ve světle písemných pramenů
The Beginnings of Settlement at Dřevíč Seen through Archival Documents

Jiří Kolbek: Starší botanické nálezy z blízkého okolí Rakovníka
Older Botanical Findings in Rakovník Vicinity

Luboš Smitka: Rakovnická nemocnice v kontextu vývoje zdravotní péče v její spádové oblasti
Hospital in Rakovník at the Background of Healthcare of its Catchment Area

Jana Reichelová: Ruda v období protektorátu 1939–1945
Ruda during the Protectorate 1939–1945

Jan Krško: Nové poznatky kolem pobytu Jana Husa na Krakovci?
New Findings Concerning Jan Hus Stay at Krakovec?

II. RECENZE, ANOTACE, ZPRÁVY
Renata Mayerová: Tomáš DURDÍK, Hrady přechodného typu v Čechách, Praha 2007
Markéta Jarošová: Petr ŠÍDA a kol., Gravettské osídlení v Lubné, Fontes Archaeologici Pragenses 42, Praha 2015
Renata Mayerová
: František FROLÍK, Osobnosti Rakovnicka a Novostrašecka s ukázkami jejich rukopisů, Nové Strašecí 2016
Renata Mayerová: Martina BLÁHOVÁ, Tajuplné Podbořansko, Praha 2013
Jan Krško: Ivo KOUDELKA, Oskar Brázda a jeho dvě múzy (Amelie Posse a Maria Weiss), Praha 2015

Pokyny pro autory