Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou

Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou
Availability: in stock
including VAT
your price285,00 Kč
ps

Editor Martin Gaži


Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou


K výročí čtyř staletí od vymření Rožmberků, kdysi nejmocnějšího šlechtického rodu Českého království, byla uspořádána souhrnná výstava, která upozorňuje na politické, kulturní, hospodářské a zejména patronátní a mecenášské aktivity příslušníků rodu, jehož vladaři byli vnímáni jako první po králi a od 13. století zejména na jihu Čech vybudovali rozsáhlé dominium. Mezi exponáty výstavy naleznete široké spektrum předmětů – od často i raritních podobizen členů rodu, přes umělecké předměty s náboženskými náměty, zbroj, rukopisy, vědecké přístroje až po užitkové uměleckořemeslné výrobky středověku a raného novověku. Kniha kromě výběrového katalogu exponátů doplněného zasvěcenými komentáři zahrnuje také šíře orientované studie předních odborníků na danou problematiku (Jaroslav Pánek, Eliška Fučíková, Vratislav Vaníček, Jiří Kuthan, Robert Šimůnek, Petr Pavelec či Martin Gaži).


Obsah:

Rožmberská růže (Petr Pavelec)

Páni z Rožmberka. Nástin historie rodu (Jaroslav Pánek, Robert Šimůnek, Vratislav Vaníček)

Rožmberský jezdec (Petr Pavelec)

Rodové tradice pánů z Rožmberka (Robert Šimůnek)

Rožmberské kulturní prostředí v raném novověku (Eliška Fučíková)

Rožmberské fantazie v literární a divadelní "paměti" 19. a 20. století (Martin Gaži)

Post scriptum: Několik stále aktuálních slov ze závěti posledního Rožmberka (Petr Vok z Rožmberka)

Seznam literatury

Seznam zkratek

Seznam fotografií