Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji

Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji
ISBN: 978-80-85036-68-8
Availability: in stock
including VAT
your price297,00 Kč
ps
Alena Sellnerová, Jiří Bureš, Alena Řičánková, Marta Pavlíková, Lenka Hájková, Matěj Páral, Jan Hanzlík

Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji

Publikace zahrnuje stavebně historický vývoj sakrálních staveb v Ústeckém  kraji v průběhu 20. století, včetně historických jevů, které měly na tento segment architektury zásadní vliv (hnutí Los von Rom, vznik Československa, vznik nových církví, sekularizace společnosti po roce 1948). Realizace církevních staveb je představena i s ohledem na zahraniční dění a legislativní procesy. Knihu zakončuje kritický katalog šesti desítek vybraných objektů včetně krátkých medailonů jejich projektantů.

Stručný obsah
Úvod
Obecná situace v církvi a mezikonfesijní rozpor
Vývoj sakrálního prostoru římskokatolických staveb
Podoba starokatolických kostelů
Evangelické církce
Církve za první republiky a jejich stavební činnost
Židovská konfese
Sakrální stavby v letech 1945-2000
Závěr
Katalog staveb

Resumé
Jmenný a místní rejstřík
Literatura a prameny
Přehled vybraných sakrální staveb postavených a navržených po roce 1900
Mapa

Národní památkový ústav Ústí nad Labem, r. 2017, 256 s., bar, česky, ISBN 978-80-85036-68-8