Sborník muzea Karlovarského kraje 18 (2010)

Sborník muzea Karlovarského kraje 18 (2010)
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah:

STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

-

Historické:

Hana Knetlová:
Ex commissione reformationis. Působení rekatolizační komise v Chebu. -Resumé!

Alžběta Kratochvílová:
Demolice renesančních objektů v Jáchymově. 

Lubomír Zeman:
Zástavba a urbanismus krušnohorských horních měst. 

Jana Horváthová:
Stavební fond města Kraslic na počátku 20. století. 

Jan Vaňata:
Vývoj textilního průmyslu v Plesné v první polovině 20. století na příkladu veřejné obchodní společnosti Johann Lehrmann a synové, továrna na stávkové zboží, Plesná.

Karel Řeháček:
Dopady války a nacionálně socialistického režimu na životy obyvatel západních Čech vpísemnostech úředních zastupitelství v Chebu, Karlových Varech a Stříbře. 

Přírodovědné:

Miroslav Marek & Jiří Suda:
Kras Dyleňské hornatiny – nejvýznamnější krasové území Karlovarského kraje. 

Přemysl Tájek:
Flóra a vegetace Evropsky významné lokality Podhorní louky. 

Libor Dvořák & Kateřina Dvořáková:
Zajímavé druhy hmyzu na území NPP Křížky, NPP Upolínová louka pod Křížky a okolních luk.

Petr Jiskra:
Recentní výskyt Šídlatky kroužkované (Sympecma paedisca) v Karlovarském kraji. 

Pavel Řepa:
Bahňáci (Charadrii) na Tachovsku.

-

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

-

Lukáš Hanzl:
Panská kyselka v Drmoulu. Příspěvek k archeologii minerálních pramenů. 

Ludmila Novotná:
Fundátorka Anna Šliková. Příspěvek k historii kostela sv. Wolfganga v Ostrohu. 

Jaroslav Fiala:
Obilí, brambory a nepokoje v polovině 19. století na Karlovarsku. 

Lukáš Svoboda:
Židovský hřbitov v Úbočí. 

Petr Beran:
Ing. Friedrich Scherb. Z mého života. 

Zuzana Štěpanovičová:
Ferdinand Bloch a jeho sbírka. 

Zbyněk Černý:
Architekt Fritz Lehmann a Česká eskomptní banka v Chebu.
"Kdo na ulici staví dům, má mnoho kritiků".

Kateřina Joklová:
Bohumír Liška: Přednosta Mimořádného lidového soudu v Chebu. 

-

RECENZE A ANOTACE:

-

Romana Riegerová:
Lubomír Zeman (ed.), Zbyněk Černý, Jana Horváthová, Michael Rund - Slavné vily Karlovarského kraje. Praha 2010.

Jaromír Bartoš:
Petr Němec - Mariánské Lázně. Průvodce městem a okolím. Cheb 2009.

Jiří Krásný:
Jiří Milota a Jaromír Bartoš - Průvodce po minerálních pramenech - III. Minerální prameny Mariánsko-lázeňska. Mariánské Lázně 2009.

Prokop Sedlák:
Vladislav Podracký a Lukáš Svoboda - Green Story. jedenáct příběhů z dějin českého golfu. Horní Slavkov 2008.