Sborník muzea Karlovarského kraje 20 (2012)

Sborník muzea Karlovarského kraje 20 (2012)
Availability: in stock
including VAT
your price260,00 Kč
ps

Sborník muzea Karlovarského kraje 20 (2012)


Obsah:


STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

Michaela Bäumlová: Chebský rodák dr. Georg Haller. Osudy katolického kněze v době jagellonské

Hana Knetlová: O svatém Vincentovi, chebském procesí a Hruškové neděli

Pavel Zahradník: Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá

Lubomír Zeman: Hrázděné stavby jako specifická architektura českého pohraničí - Resumé!

Karel Řeháček: Příděly konfiskovaných rodinných domků na Karlovarsku po roce 1945 - Resumé!


Přírodovědné:

Přemysl Tájek – Alexandra Klaudisová – Petr Vít: Vývoj populace křížence rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium) a rožce rolního (C. arvense) v NPP Křížky v letech 1984–2012.

Petr Krása: Vegetace mokřadů jižního obvodu Velké podkrušnohorské výsypky

Jan Matějů – Vít Zavadil: Současné rozšíření listonoha letního (Triops cancriformis) a žábronožky letní (Branchipus schaefferi) v Doupovských horách (Crustacea: Branchiopoda)

Jiří Vávra: Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v evropsky významné lokalitě Kaňon Ohře


EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

Pavla Tájková – Přemysl Tájek: Opuštěná Hartova cihelna – nejvýznamnější lokalita vážek na Chebsku

Vladimír Melichar – Vít Zavadil – Jan Matějů: K výskytu mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na Kraslicku

Vít Zavadil – Ivo Přikryl – Miroslav Kosík: Zajímavá pozorování čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) na jezeře Medard u Sokolova

Oldřich Bušek: Hnízdění orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese

Lukáš Svoboda: Židovský hřbitov v Lomničce

Albin Buchholz: Zwei Gedenktafeln für Ernestine von Fricken und Robert Schumann in Aš/Asch
Ein Beitrag zur 200. Wiederkehr des Geburtstages von Robert Schumann - Resumé!

Štěpán Karel Odstrčil: Německý tábor lidu v Chebu 1897

Jana Horváthová – Lubomír Zeman – Michael Rund: Architekti a stavitelé hovořící německým jazykem v severozápadních Čechách

Ondřej Malina – Tomáš Karel: Hřebečná – možnosti a východiska studia hornické kulturní krajiny - Resumé!


RECENZE A ANOTACE:

Vladimír Melichar – Petr Krása – Přemysl Tájek: Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje (recenze: Jiří Brabec)

Vladimír Prekop: Franz Gruss 1891-1979. Opomenutý umělec Kraslicka (recenze: Zbyněk Černý)

Kolektiv autorů: Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří (anotace: Alžběta Kratochvílová)