Sborník NPÚ v Liberci, 2007

Sborník NPÚ v Liberci, 2007
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps

Obsah

 • Jiří Křížek
  Editorial, s. 3-4
 • Petr Janák
  Protějškové alegorické obrazy Vzestup a sestup věků muže a ženy na Státním zámku Hrubý Rohozec, s. 6-15
 • Jaromír Novotný
  Adolf Donath a Lesser Ury - sbírka obrazů v depozitáři Státního zámku Hrubý Rohozec, s. 16-24.
 • Petra Šternová
  Osudy hřbitova na Ruprechtické ulici v Liberci, s. 25-31
 • Hana Luštická
  Oprava omítek starokatolického kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou, s. 32-35
 • Ivan Peřina
  Stavební podoba hradu Zbiroh, s. 36-47
 • Jiří Vochomůrka
  111 let frýdlantské radnice a její slavný architekt, s. 48-52
 • Ivo Habán
  K dokumentaci a stavu movitých kulturních památek na území Libereckého kraje, s. 53-59
 • Miloš Krčmář
  Ústřední seznam kulturních památek je dynamický systém, s. 60-63
 • Jiří Křížek
  Requiem za Tesco. Komentář k neprohlášeni Obchodního domu Ještěd/Tesco v Liberci za kulturní památku, s. 64-67
 • Miloš Kadlec
  Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (Pamětní kniha zámku Sychrov) 1835-1850, s. 68-84
 • Jaroslav Zeman
  Pozapomenutý historik umění Karl Friedrich Kühn (1884-1945), s. 85-89
 • Lenka Pivrncová
  František Clam-Gallas (1854-1930) ­ poslední pán na Frýdlantě, s. 90-94
 • Martin Nechvíle
  Archeologické akce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci za rok 2007, s. 95-110
 • Petr Brestovanský
  Dílenské sídliště z mladší doby kamenné, kultury vypíchané keramiky, v Příšovicích (předběžná zpráva k 30. září 2007), s. 111-118
 • Petr Hartman, Jan Prostředník
  Záchranné archeologické výzkumy Muzea Českého ráje v Turnově v roce 2006, s. 119-131
 • Petr Hartman, Jan Prostředník
  Archeologický výzkum hradu Hrubá Skála v roce 2006, s. 132-142
 • Petr Hartman, Jan Prostředník
  Záchranný archeologický výzkum na hradu Valdštejn v roce 2007, s. 143-148
 • Vladimír Peša
  Archeologické nálezy z Českolipska v letech 1998-2000 ve sbírce Vlastivědného muzea a Galerie v České Lípě, s. 149-178
 • Milan Svoboda
  Recenze knihy Jiřího Bocka Františkov 1657-2007, s. 180-181