Sborník Podbrdsko 2018/25

Sborník Podbrdsko 2018/25
ISBN: 978-80-88148-25-8
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Obsah

Články a studie:
Věra Smolová: Historie kostela sv. Máří Magdalény v Bohutíně
Marie Ryantová: Barokní slavnost "Rosa" a stavební památky v Sedlčanech z počátku 18. století jako manifestace konfesní proměny města.
Jiří Pešta: Vražda pastýřky v Horním Lázu roku 1762 (Příspěvek k dějinám hrdelního soudnictví měst Rožmitálu a Písku)
Václav Větrovský: Zapomenuté torzo křížku mezi Nepřejovem a Větrovem
Jaroslav Kozlík: Vyšší rolnická škola z Plzně byla přestěhována do Březnice
Hana Pátková: Bohuslava Taraby "Autobiografie ve zkratce"
Josef Velfl: Vznik republiky a události tomu předcházejících na Příbramsku ve světle vzpomínek přímých účastníků
Arnošt Vošahlík: Tomáš Garrigue Masaryk a Příbramsko
Pavel Hynčica: Historické pohlednice jako typ dobové dokumentace na příkladu Sedlčanska a Sedlecka
František Bártík: Vzpoura vězňů v NVÚ Bytíz v srpnu roku 1968

Materiály

Věra Smolová: K nejstarším dějinám Modřovic
Jan Dvořák: Z historie příbramského letiště

Jubilea, výročí, nekrology
Václav Trantina: Jan Němeček, hudební historik
Václav Trantina: Výročí tvůrců animovaných filmů, rodáků z Příbramska
Václav Trantina: František Závorka, velitel skupiny Antimony
František Bártík: Generál Tomáš Sedláček (8.1.1918 - 27.8.2012)
Josef Velfl: Životní osudy bývalého politického vězně Františka Zahrádky
Daniel Doležal: Vzpomínka na Miroslava Háska

Zprávy:
Rastislav Korený, Veronika Machačová: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea v Příbrami od 2.32015 - 1.3.2018.

Recenze
Jaroslav Kozlík: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938-1945

Summary
Zusammenfassung


Hornické muzeum Příbram, Městské muzeum Sedlčany a SOkA Příbram, r. 2017, rozměr 145 x 210 mm, 268 s., čb, česky, ISBN  978-80-88148-25-8