Sborník Podbrdsko 2019/26

Sborník Podbrdsko 2019/26
ISBN: 978-80-88148-32-6
Availability: in stock
including VAT
your price135,00 Kč
ps
Obsah

Články a studie:
Klára Posekaná, Rastislav Korený, Veronika Machačová: Kolekce devocionálií z archeologického výzkumu náměstí T. G. Masaryka v Příbrami v roce 2012
Věra Smolová: Pricqueyův zvon ve Strýčkovech
Jiří Pešta: Horažďovický hrdelní proces s Josefem Kmuchou z Pozdyně (1759-1761)
Kristýna Doležalová: Osudy rodiny Gibiánovy
Jan Jiráň: Hofmeisterův skautský experiment
Hana Pátková: „Konali jsme krásnou cestu na Hluboš”. Sjezd selských banderií v Hluboši
Josef Velfl: 17. listopad 1939 na VŠB v Příbrami
František Bártík: Richard Seibt - špion v síti StB
Petr Kašing: Vysoká škola báňská - významná kapitola v dějinách Příbrami a důležitá součást Ostravy

Materiály
Arnošt Vošahlík: Po stopách příbramské rodiny Krotkých a výroby sodové vody a limonád
Svatomíra Fojtová, Naděžda Čížková: Vliv Prvního knihovního zákona na knihovny Příbramska
Jan Dvořák: Z historie železnice psané ve Staré Huti

Paměti a vzpomínky
Rastislav Korený, Irena Neumannová: Nálet na Prahu 14. února 1945 v ukázce dobové korespondence. Příspěvek k 75. výročí

Jubilea, výročí, nekrology
Josef Fryš: Vzpomínka na Pavla Juráčka k 30. výročí jeho úmrtí
Hana Ročňáková: Jan Čáka
Josef Velfl: Za Janem Čákou
Lenka Blažková: Vzpomínka na březohorského rodáka Bohumíra Koubka (1931-2018)
Václav Trantina: Jiří Pechar


Anotace
Rastislav Korený: BRDY Krajina, historie, lidé

Summary 2019
Zusammenfassung 2019


Hornické muzeum Příbram, Městské muzeum Sedlčany a SOkA Příbram, 2019, rozměr 145 x 210 mm, 304 s., čb, česky, ISBN  978-80-88148-32-6