Sborník prací z historie a dějin umění 10/2019

Sborník prací z historie a dějin umění 10/2019
ISBN: 978-80-907636-0-9
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Jana Hůrková, Jan Jirák, Jindřich Hůrka (eds.)
Sborník prací z historie a dějin umění
10/2019

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Archeologické výzkumy zakladatele muzea Dr. Hostaše, podmalby na skle, samotný závěr druhé světové války na Klatovsku, klatovský okrašlovací spolek a další témata.

Obsah:

Editorial
Jan Eigner - Petr Kausek - Milan Řezáč - Blanka Šreinová: Nové eneolitické nálezy na Klatovsku a Domažlicku
Jindra Hůrková: Archeologické výzkumy doktora Hostaše, část druhá. Mohyly u Andělic
Michal Tejček: Spor o vícovskou faru v roce 1377. Neznámá akta pražského arcibiskupského soudu
Stanislav Nauš: Otázka inspirace mnichovského umění pro umělecké objednávky Švihovských z Rýzmberka (epitaf Půty Švihovského) a Černínů z Chudenic (chudenický oltářní retábl)
Linda Foster - Jan Anderle: Stavební pozůstatky pivovaru a sladovny na hradě Rabí
Petr Rožmberský: Dělení Kousků ze Sobětiček o statek Lhotku
Karolina Vítovcová: Podmalby na skle ve sbírkách Muzea Šumavy v Sušici, 1. část
David Franta: Zápis snu např. Josefa Franty Šumavského jako artefakt a objekt (ne)literární
Jan Lhoták: Ve stínu slavnějšího bratra. Jan Scheinost a jeho neúspěšný pokus o zřízení druhé sušické sirkárny v 50. letech 19. století
Karel Čížek: Největší příspěvek ke květeně Klatovska z konce 19. století (ONDRÁK 1891)
Patrik Keller: Vojtěch Martínek - poslední městský strážník kasejovický
Marie Mírková - Jakub Mírka (edd.): Aleš Avenarius (1885-1963): Ze starých vzpomínek Provozním lesním zaměstnancem v Čechách
Jitka Kurcová: Klatovský okrašlovací spolek - historie a současnost
Jan Jirák: Každodennost prvních májových dnů na Klatovsku na konci války (1.-5. květen 1945)
Karel Řeháček: Zánik patronátních vztahů k církevním objektům na Klatovsku po roce 1945
Marcel Fišer: Sdružení pošumavských výtvarných umělců (1945-1948)
Renata Chroustová: Výběrová bibliografie s regionální tématikou za roky 2017-2018
Do sborníku přispěli

Historická společnost Klatovy, 2019, rozměr 150 x 210 mm, 396 s., čb. s barevnou přílohou, česky s anglickými a německými resumé, ISBN 978-80-907636-0-9