Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008, klatovsko

Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008, klatovsko
ISBN: 978-80-87013-15-1
Availability: in stock
including VAT
your price100,00 Kč
ps
Dominikánský klášter uvnitř hradeb ve světle písemných a archeologických pramenů, liturgické a společenské aspekty působení jezuitského řádu v Klatovech, září 1938 na Šumavě a řada dalších původních příspěvků.

Obsah:

Jiří Fröhlich, Jindra Hůrková: Předneolitické osídlení horního toku Úhlavy
Michal Tetour: Stručně o středověké fortifikaci Sušice
Jindra Hůrková, Jan Pícka: Archeologický výzkum v areálu dominikánského kláštera uvnitř hradeb v Klatovech
Michal Tejček: Dominikánský klášter v Klatovech uvnitř hradeb. Několik poznámek k jeho stavebním dějinám ve světle písemných pramenů
Lenka Sýkorová: Vyslyšené modlitby osadníků Železné Rudy k Panně Marii v 18. stol.
Vít Aschenbrenner: Klatovští jezuité a zádušní pobožnosti v Klatovech a okolí - sonda do liturgických a společenských aspektů působení řádu ve městě
Magdalena Krejčová-Wells: Sbírka obrazů hrabat ze Stadionu a Thannhausenu od jejích počátků do prodeje ve Vídni v roce 1824, neznámé skutečnosti
Jiří Úlovec: Tvrz a zámek v Novém Čestíně u Klatov
Marcel Fišer: Klatovský sochař Vilém Glos
Ladislava Váňová: Svědectví o nemoci a úmrtí posledního rakouského císaře, uherského a českého krále Karla I. Edice dopisů Terezy Kassenbrockové a Viktorie Mansdorffové z r. 1922
Karel Řeháček: Konfiskace majetku  Otokara Kruliše-Randy a jeho rodiny po roce 1945
Jan Jirák: Září 1938 na Šumavě a Českém Lese z pohledu příslušníků praporů S.O.S. č. 8 stříbro, č. 9 Domažlice, č. 10 Strakonice
Lukáš Valeš: Komunální volby v Klatovech v 90. letech 20. století
Jindřích Hůrka: Bibliografie regionální produkce za rok 2006-2007

Galerie Klatovy - Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2008, rozměr 148 x 210 mm, 334s., čb, bar. příloha, česky, ISBN 978-80-87013-15-1