Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013

Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Nové poznatky k městskému opevnění v Klatovech, architektura ve městě ve třicátých a čtyřicátých letech, Klatovy za heidrichyiády včetně dosud neuveřejněných otřesných záběrů na exekuce ve Spáleném lese, korespondence předních osobností klatovského veřejného a kulturního života, vápenictví na Čachrovsku a další zajímavé příspěvky z historie regionu.

Obsah:

Editorial

I. Klatovy

Hana Přerostová, Jakub Mirka (edd.):
Aleš Avenarius (1885-1963): Ze starých vzpomínek. Lesníkem v Haliči (část I.).
Hana Soumarová: Pláničkovy dopisy Jindřichu Vančurovi, z let 1925-1926
Karel Řeháček: Rudolf Soukup - "ideál ředitele" klatovského gymnázia
Jindřich Hůrka: Příspěvek k novým obchodním podobám mediální prezentace zboží konce 19. a první poloviny 20. století. Věnováno u příležitosti blížícího se dvoustého desátého výročí založení Gütnerovy továrny na cikorku a fíkovou kávu.
Alena křížková: Architketura v Klatovech 1930-1942
Jan Jirák: Každodennost druhého období okupace Klatov - heydrichiáda

II. Okres Klatovy / Klatovy region / Region Klattau

Martin Pták, Markéta Knížková: Buršice 1984: ojedinělý nález renesančního kachle s motivem biblické Salome (?)
Ladislava Váňová: Twrz we wsy Mecholupech stara a twrz nowa
Petr Rožmberský, Václav Chmelíř: Šlechta a její sídla v Radinovech
Hana Smetanová: Oltářní kámen z Městského muzea v Horažďoivicích
Jan Lhoták: Tři neznámá svědectví o velikonoční katastrofě v Sušici v roce 1859
Marcela Waldmannová: Stopy průmyslového vápenictví na Čachrovsku
Lenka Sýkorová: Korespondence Josefa Blau s Karlem Hostašem a Jindřichem Vančurou
Ladislava Váňová: Na rozloučenou s panem Brokešem

III. Apendix / Appendix

Renata Chroustová: Bibliografie regionální produkce za roky 2011-2012

Galerie Klatovy - Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2013, rozměr 148 x 210 mm, 414 s., čb, bar. příloha, česky