Sborník prací z historie dějin a umění 2/2003, Klatovy

Sborník prací z historie dějin a umění 2/2003, Klatovy
ISBN: 80-85628-78-3
Availability: in stock
including VAT
your price100,00 Kč
ps
Obsah

Studie
Jindra Hůrková: Deset let archeologických výzkumů v Klatovech
Vít Aschenbrenner: Klatovské literátské bratrstvo a jeho podíl na stavbě varhan v děkanském chrámu v první polovině 90. let 17. století
Karel Černý: Ostatky, zázraky a bratrstva v jezuitské koleji  v Klatovech v 17. a na počátku 18. století
Michal Tejček: Klatovské hřbitovní kostely v 18. století
Jan Benedikt: Historie klatovského muzea v letech 1882 - 1945
Lukáš Valeš: 28. říjen 1918 v Klatovech
Marcel Fišer: Josef Čejka - zapomenutý výtvarník a humorista
Jan Wiendel: Mužové iluzí a činů. Příspěvek k dějinám demokratického odboje na Klatovsku.

Materiály
Vratislav Ryšavý: Budovy areálu děkanského kostela v Klatovech
Maruška Beránková: Korespondence magistrátu města Klatov a malířem Karlem Škrétou
Vratislav Ryšavý: Další bavorský sochař v jezuitském kostele v Klatovech?
Karel Černý: Klatoviensia v archivu jezuitského řádu
Maruška Beránková: Nejstarší plány dlmů v archivu města Klatov

Appendix
Jindřich Hůrka: Bibliografie regionální produkce za rok 2002

Galerie Klatovy - Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2003, rozměr 148 x 210 mm, 206 s., čb. s bar. přílohou, česky, ISBN 80-85628-78-3