Sborník prací z historie dějin a umění 8/2015

Sborník prací z historie dějin a umění 8/2015
Availability: in stock
including VAT
your price640,00 Kč
ps
Obsah:

Editorial

Klatovy, Klatovsko
Jindra Hůrková: Keramický soubor mohylové kutury z Točníku u Klatov
Hana Hosnedlová: Archeologický výzkum v Klatovech, Vídeňské ulici čp. 87
Jitka Kurcová: Božena Němcová a Klatovsko
Ladislava Váňová: Nobilitační listina Jordana Mastalirze z Walderwehru
Marie Mirková -Jakub Mirka (edd.): Aleš Avenarius (1885-1963): Ze starých vzpomínek. Lesníkem v Haliči (část II.)
Lukáš Kopecký: Jmenování Ladislava Machnika ředitelem Hospodářské školy v roce 1925 a každodennost školně-poslaneckých aktivit.

Galerie Klatovy - Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2015, rozměr 148 x 210 mm, 589 s., čb, bar. příloha, bez ISBN, česky
Marie Soumarová: Generál Jan Ševčovič
Ladislava Váňová, Alena Vondrušová, Jan Jirák: Milý příteli! (korespondence Karla Hostaše a Rudolfa Poláka)
Dana a František Škůrkovi: Hanuš Kafka - rodina Kafkovic, vzpomínky na Klatovy.
Jan Jirák: Každodennost za okupace v Klatovech 1943-1944
Jan Vladař: Letecké operace do r. 1944 nad Klatovskem
Karel Řeháček: Likvidace židovských a průmyslových konfiskátů na Klatovsku po roce 1945

Okres Klatovy
Michal Tejček: Úvod do historiografie a založení města Horažďovic
Vladimír Červenka: Heraldické památky johanitů - maltézští rytíři na Klatovsku
Petr Rožmberský: Horažďovické mlýny, pily a valchy od 17. století k dnešku.
Jan Lhoták: Bibliografie prací Josefa Holíka a jeho zápisky z let 1876-1889
Ladislava Váňová: korespondence JUDr. Karla Hostaše s Karlem Klostermannem
Pavel Škorpil: Židovská menšina v Nýrsku od roku 1876 na příkladu jedné rodiny
Alena Vondrušová, Jan Jirák: Osvětimský vězeň č.71978 Nina Weilová ze Švihova
Nina Zemanová: Velhartice a Windischgrätzové ve 40.letech 20. století
Martin Pták, Igor Nachtigal, Kristýna Farkašová: Exhumace obětí revolučních dní roku 1945: případ z katastru obce Burice na Kolínecku

Apendix:
Michal Tejček: Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578 - 1773)
Michal Tejček: Bibliografie moravských měst
Renata Chroustová: Výběrová bibliografie s regionální tematikou za roky 2013-2014