Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918
Availability: in stock
including VAT
your price405,00 Kč
ps
Aleš Vyskočil

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918 obsahuje biogramy
350 osob, ve své době významně ovlivňujících chod společnosti. Jedná se o vrcholné reprezentanty státní správy, kteří vedli některý z politických úřadů na okresní, krajské nebo zemské úrovni. Sérii portrétů doplňuje studie o vývoji správy na Moravě, modelech úřednické kariéry a hodnostní hierarchii, přibližující svět františko-josefínské správy a jejích zaměstnanců. Lexikon představuje dosud nejpodrobnější oborovou biografickou encyklopedii a měl by umožnit základní orientaci v personálním obsazení, struktuře a organizaci politické správy na Moravě od revolučních změn roku 1848 až do konce existence Rakousko-Uherska. Zájemcům by mohl být oporou při řešení témat spojených se životem tehdejší moravské společnosti i při studiu politických, ekonomických a společenských elit.