Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939
ISBN: 978-80-7286-241-2
Availability: in stock
including VAT
your price430,00 Kč
ps
Milan Hlavačka, Pavel Cibulka

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939


Ideje, legislativa, instituce.


Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním institucionálním fungování chudinských a sociálních opatření v západní části habsburské monarchie a následně i v Československu v období od josefínských reforem do vypuknutí druhé světové války.

Obsah:

Úvod jako závěr

I. Boj proti chudobě, sociální otázka a sociální politika v českých zemích v 19. a na začátku 20. století: definice, ideje a instituce
II. Stručný přehled chudinského a sociálního zákonodárství
III. Od chudinské k sociální péči v Praze 19. a první poloviny 20. století
IV. Chudinská péče v Brně v letech 1781-1914
V. Podnikový pojištovací systém na železnici

Summary
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Podrobný obsah

Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 634 str., 150 × 215 mm, ISBN 978-80-7286-241-2