Spolkový život v Lounech v letech 1861 - 1914

Spolkový život v Lounech v letech 1861 - 1914
ISBN: 978-80-905891-1-7
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Martin Vostřel

Spolkový život v Lounech v letech 1861 - 1914


Druhá polovina 19. a počátek 20. století byly zlatou dobou spolkového života. Být členem spolku bývala často prestižní záležitost. Významné osobnosti města získávaly funkce předsedů či jednatelů a často navštěvovaly celou řadu spolků. Vytvářela se spletitá síť sociálních vztahů a utvářela se městská politika. V předvečer vypuknutí 1. světové války působilo v Lounech více než sedmdesát spolků s velice rozmanitým zaměřením. Kniha je doplněna unikátními dobovými fotografiemi.

Obsah:

Úvod

1) Charakteristika města v letech 1860-1914
Louny: Demografie, urbanistika a průmysl
Politický vývoj Loun v letech 1848-1914

2) Obecná charakteristika spolkové činnosti v Lounech
Vývoj spolkového života v Lounech
Lounské spolky v českém národním hnutí

3) Významené osobnosti spolkového života
Podněty zvenčí: význam pro spolkový život
Osobnosti louňského spoklkového života: případové studie
Vlastenec Jan Havránek (1799-1871)
Městské elita: právník JUDr. Petr Hilbert (1834-1906)
Hostinský Josef Krýzl (1843-1927)
Portrét ženy: Kristýna Ehrlichová (1818-1897)

4) Spolky a spolková činnost v Lounech
Stručná charakteristika nejdůležitějších spolků
Pěvecké spolky
Divadelní spolky
Vzdělávací činnost
Výlety a turistika
Klub českých turistů
Ostatní spolky provozující turistiku
Sportovní činnost
Tělovýchovná jednota Sokol
Dělnická tělovýchovná jednota
Atletika
Fotbal
Veslařsko-bruslařský klub Ohře
Cyklistika
Tenis
Lyžování
Ženy ve spolkovém životě
Spolkový život Židů
Stolní a zábavní společnosti

5) Závěr

Přílohy
Tabulky
Seznam vyobrazení
Seznam zkratek
Bibliografie

Oblastní muzeum v Lounech, Louny 2017, 180 x 255 mm, 208 str., ISBN 978-80-905891-1-7