Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku

Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku
Availability: in stock
including VAT
your price93,00 Kč
ps

Kracíková, L. – Belling, V.


Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku

Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností.

Německé resumé a popisky.

Obsah:

Předmluva
Úvod
1. Vymezení zkoumaného prostoru

2. Geografická charakteristika Frýdlantska

3. Dějiny majetkové držby

4. Církevní organizace na Frýdlantsku ve středověku

5. Zasvěcení středověkých kostelů na Frýdlantsku

6. Vývoj středověkého osídlení na Frýdlanstku

7. Katalog středověkých staveb:
Arnoltice
Bulovka
Dětřichov
Dolní Oldřiš
Dolní Pertolice
Frýdlant v Čechách
Hejnice
Horní Řasnice
Jindřichovice pod Smrkem - zřícenina kostela
Krásný les
Kunratice
Ludvíkov pod Smrkem
Ves
Větrov u Frýdlantu
Višňová

8. Vývoj středověkých kostelů

Přehled pramenů a literatury
Resümee
Abbildungen