Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku

Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena98,00 Kč
ks

Karel Kibic ml.


Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku


Obsah:

 
Úvodem
 
Obecné poznámky ke středověkým venkovským kostelům: Zakládání kostelů na českém venkově. K vývoji církevní správy v českých zemích / Dispozice křesťanského kostela / Půdorysné typy venkovských sakrálních staveb / Vedlejší funkce středověkých venkovských kostelů

Čáslavsko. Vymezení, přírodní poměry, vývoj osídlení a majektové držby regionu: Vymezení sledovaného regionu / Přírodní poměry na Čáslavsku / Nejstarší osídlení regionu.Čáslav a Čáslavský kraj / Majetky klášterních institucí na Čáslavsku / Poznámky k vývoji šlechtické majetkové držby na Čáslavsku a v okolí

Středověká sakrální architektura na Čáslavsku: Přehled dochovaných a nedochovaných středověkých sakrálních staveb na Čáslavsku / Děkanský chrám sv. Petra a Pavla v Čáslavi / Rozbor středovběkých venkovských kostelů na Čáslavsku / Poloha kostelů / Orientace kostelů ke světovým stranám / Půdorys a celkový charakter kostelů podle historických období / Středověké zdivo. K tématu šířky středověkého zdiva. Útočištné využití kostelů / Zevnějšek kostelů / Středověké portály / Interiér lodi a presbytáře / Vnitřní vybavení kostelů / Zastřešení středověkých kostelů / Pokus o datování kostelů na základě archivních pramenů a rozboru architektonických článků / Vývoj středověkých kostelů v pozdějších obdobích

Kalaog staveb: Bílé Podolí - kostel sv. Václava / Bratčice - kostel sv. Václava / Dobrovítov - kostel sv. Václava / Horky - kostel sv. Václava / Chotusice - kostel sv. Václava / Kluky - kostel sv. Jana Křtitele / Kozohlody - kostel Všech Svatých / Krchleby - kostel sv. Václava / Lochy - kostel sv. Bonifáce / Markovice - kostel sv. Marka / Nová Lhota - kostel sv. Jana Křtitele / Okřesaneč - kostel sv. Bartoloměje / Potěhy - kostel sv. Gotharda / Přibyslavice - kostel sv. Václava / Rohozec - kostel sv. Maří Magdalény / Třebonín - kostel sv. Matouše / Vlkaneč - kostel sv. Jakuba / Žleby -  kostel Narození Panny Marie

Literatura

Mittelalterliche laendliche Sakralarchitektur in der Region Čáslav / Tschaslau

Abbildungen