Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu

Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu
Availability: in stock
including VAT
your price210,00 Kč
ps
Renata Mayerová, Jan Krško (eds.)

Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu

Obsah:

Úvodem. Joe Grim Feinberg

Články
Variety trampských dějin. Jan Randák
Slovensko a Podkarpatská Rus perspektivou českého meziválečného trampingu. Jan Špringl
Akce Hurikám na Rakovnicku. Jan Pohunek
Vliv majetkoprávních vztahů na rozšíření a vývoj trampingu. Jan Krško
Výzkum trampingu v Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity a Etnologickém ústavu AV ČR v Brně. Karel Altman
Trampské oblasti na území Plzeňského kraje. Pavel Vařeka, Zdeňka Vařeková, Michal Preusz
Povrchový průzkum v místě kiosku V Annamu. Kateřina Blažková

Zprávy
Výstava Tramping v proměnách času. Renata Mayerová

Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Pokyny pro autory

SOA Rakovník, r. 2018, rozměr 148 x 210 mm, 127 s, obrazové přílohy, česky a anglicky, ISBN 978-80-88148-30-2