Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech

Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech
ISBN: ISBN 978-80-86656-50-2
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Pavel Vařeka a kolektiv autorů
Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech

Kniha nabízí přehled výsledků několikaletého archeologického výzkumu tzv. cikánského tábora v Letech a prostřednictvím fotografického katalogu také výběr nálezů. Po stručné historii tábora a dalších osudech místa v poválečném období jsou představeny nedestruktivní metody, s jejichž využitím byla zjištěna přesná poloha tábora. Prostřednictvím výsledků archeologického odkryvu pak publikace umožňuje čtenářům vstoupit do samotného tábora, na jehož místě se pod dnešním povrchem dochovaly pozůstatky jeho zástavby a je možno nahlédnout i za jeho ohrazení, kde byla zkoumána administrativní budova nebo protiletadlový kryt. Samostatná pozornost je věnována nálezům movitých artefaktů, které pocházejí z archeologických vrstev z různých částí areálu tábora, ovšem největší soubor byl získán odkryvem vzorku výplně odpadní jímky. Ztracené a vyhozené věci vydávají po několika desetiletích svědectví o českých Romech a Sintech, z nichž jen nepatrná část přežila nacistický holokaust. Vypovídají o jejich každodenním životě před internací stejně jako o jejich věznění v letském táboře. Stručně jsou shrnuty výsledky analýzy ekofaktů, kterým se věnovali specialisté se zaměřením na archeozoologii, archeobotaniku a palynologii. Součástí publikace je i kapitola věnovaná lokalizaci a sondáži hřbitova obětí tábora. Vydáno ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně.

Obsah:
Úvod
Stručná historie tábora
Poválečné osudy místa
Kde stál tábor v Letech?
Co se skrývá pod povrchem?
Za plotem tábora
Zánik tábora
Hřbitov obětí tábora
Svědectví artefaktů
Svědectví ekofaktů
Navrácené historické dědictví
Slovo závěrem
Seznam vyobrazení
Prameny a literatura
Summary

Muzeum romské kultury a Západočeská univerzita v Plzni, Brno 2022, počet stran 128, česky, ISBN 978-80-86656-50-2